- VILJEN
 -
Tankespinn:

Et spørsmål som jeg blir spurt om ganske ofte er;- Om jeg kan heale folk som ikke vet at de blir healet?


Her tror jeg svaret ligger i viljen til den det gjelder, om personen ikke vil bli healet, for det finnes jo de som ikke vil. De tror jeg kan motta healingen, men den avstøtes kort tid etterpå. En grei sammenligning er mat, om du gir en person mat som han/hun ikke vil ha, så får du maten i retur ganske fort, hvis man derimot tvangsforer personen, så vil han/hun fremkalle brekninger, og maten kommer ut samme vei som den kom inn. Slik er det med healingen også. Om den ikke taes imot frivillig, så preller den bare av eller kommer i retur. Jeg har snakket med eldre helbredere og de antyder at det er noe sånt. Men så om en person er innenstengt i en grotte, og blør kraftig fra foten, hva da? kan man sende fjernhealing da uten at det preller av,

Men dette gjelder for personer som er myndig, eller har myndighet over seg selv.
Barn og personer som har en overformynder, trenger ikke denne viljen. Det holder med foreldrenes/formynderens samtykke. 
Særlig barn, barna er så U-blokkerte og lett mottakelige at det holder med foreldrenes vilje.
Jesus sier: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for mitt rike hører slike til.
Så når det er snakk om barn, kan man heale uten deres vilje. Men hos alle andre må deres egen vilje, ville bli healet., Dette må jeg sjekke ut litt næmere, men det høres logisk ut til at det er slik.

 La oss si at en person blir healet uten å ha villet det selv eller ikke vet om det, hva om personen sitter forran en viktig eksamen som krever full konsentrasjon, eller som balanserer på en line, eller klatrer i en fjellvegg, også viser det seg at personen er svært mottakelig for healingen. Slik at det oppstår en følelsesladet situasjon. Da tørr jeg ikke tenke på hva som kan hende. Derfor er det nok best at personene som skal fjern-heales har gitt sitt samtykke og forholder seg deretter. Derfor, ved en fjern-healing så bør man iallefall vite at det kan forekomme slikt, og man bør holde seg i ro og avslappet/mediterende.
Webside drives av  Vistaprint