- VENNSKAP MED JESUS
 -

Vennskap med Jesus:
Leser du gjennom Evangeliene vil du finne ut at Jesus ved flere anledninger kalte fremmede mennesker for venner, det er fordi Jesus vil være din venn først og fremst. Han tjente selv sin Far, så det er Faderen vi alle skal tjene, men Sønnen Jesus Kristus vil ha et gjennsidig venneforhold til oss. Tenk at en Gud faktisk ønsker vennskap med hvert enkelt menneske. Guds Nåde er så enormt stor at Gud ofte setter seg selv sist når det gjelder å få en relasjon til mennesket. Gud vil tjene oss gjennom sine løfter å være vår venn, Han vil at det skal være tosidig kommunikasjon slik at du kan forstå Han på best mulig måte til det beste for deg. Slik at når du ber så kan du be om hva du vil og det skal bli gitt deg. Tenk hvilken herlig tanke, å be om hva man måtte ønske seg og man skal få det.  

Jesus Kristus er Den Allmektige Guddom, Han er den eneste Gud som er fra evighet til evighet, Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, Han er ikke skapt eller oppfunnet av noe menneske og er ikke fra jorden. Han var her også før mennesket ble skapt, fordi Han er vår skaper. Hans Sønn Jesus Kristus er den eneste som kan gi et menneske frelse og arv i det evige liv. Fordi Han har vært på jorden som 100% Gud og som 100% menneske for å gi oss en omvendelse fra vårt syndige liv. Vi har alle vært syndige mennesker og vært underlagt av synden.

Webside drives av  Vistaprint