- VELSIGNELSENS GAVER
 -
 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?»  Jesus svarte: «Det første budet er dette: 'Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.   Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.'  Det andre er dette: 'Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.»  Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han.   Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.»  Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.
Les Mark 12,28–34 i nettbibelen.

Hvem Messias er :35 Mens Jesus underviste på tempelplassen, tok han til orde og sa: «Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn?  David selv har jo sagt ved Den hellige ånd: 'Herren sa til min herre:Sett deg ved min høyre håndtil jeg får lagt dine fienderunder dine føtter.' 37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Advarsel mot de skriftlærde: Den store folkemengden lyttet gjerne til ham,  og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39 sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper.  De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.» Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye.  Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verd noen få øre.  Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Dette inspirerer meg til å bruke penger i Guds tjeneste, bruke pengene slik at de blir til velsignelse for de som helbredes. Pengegavene jeg mottar skal komme trengende til gode og hjelp. Invester du også dine penger i Guds tjeneste, gi mer enn bare av din overflod, gi til fattige, barnehjem, eldrehjem, tiggere, foreldreløse barn, menigheter, frelsesarmeen, kirker, Unicef osv. Det er ikke alltid at penger er det du trenger å gi, men gi av ditt hjerte, gi av ditt sinn, gi av din barmhjertighet, gi i kjærlighet, gi i håp, gi i tro på en bedre verden. Gi av deg selv til andre som mangler mye.
Kan du helbrede, så helbred. Kan du tenke gode tanker om mennesker, så gi de de gode tankene dine. Har du mye omsorg og kjærlighet, så gi av din omsorg og kjærlighet. Verden trenger kjærlighet og giver- glede. Ikke tenk at om og når og hvis jeg hadde hatt så og så mye så skulle jeg gjort så mangt, men gi det du har tilgjengelig akkurat nå, gjør det du kan akkurat nå, lev livet akkurat nå, du èr akkurat nå. La bekymringer ligge, Herren Jesus Kristus tar seg av dine bekymringer. Han sier at du kan be så skal du få, bank på så skal det lukkes opp for deg, let så skal du finne. Og om du gir og de ikke vil ta imot, så kommer det bare tilbake til deg selv. så det er en vinn vinn situasjon uansett. F.eks. vil du gi 1000 kroner til et menneske og det menneske ikke vil ta imot de pengene, ja så har du ikke mistet velsignelsen, tvert imot så er det tanken som teller, du har trossalt forsøkt å gjøre en god gjerning, og gjerningen har allerede skjedd da du forsøkte å gi pengene fra deg., Slik at givergleden din blir til velsignelse for deg. Slik er det også med helbredelse og velsignelse, om jeg helbreder noen som slettes ikke tror på at Jesus kan helbrede, men bare vil ha helbredelse for å se om det skjer noe merkverdig, så er det det samme som skjer om eksempelet med pengene, dvs. helbredelsen og velsignelsen kommer tilbake til meg selv. Nå sier Jesus at man ikke skal kaste perler til svin, dvs, at om mennesker bare søker Guds gode gaver til egen vinning eller for å se etter tegn og under ved helbredelse, for å sette Guds kraft på prøve, så blir også det en nyttesløs affære. Søk og be om kunnskap og visdom til konstruktivt arbeide, gjør det av hele ditt hjerte og omsorg og du skal få det du ber om. Husk at det er gjennom bønn at velsignelser opnåes. Hjelp meg å helbrede de som trenger det, hjelp meg å be for syke og lidende. Har du fått en helbredelse eller venter du på å få en helbredelse, så ikke vent på helbrederen, Jesus er hos deg allerede, Jesus går i forveien for sine apostler å tilrettelegger at helbredelsen skal fungere, men du må selv be om at det skal fungere, du må be Herrens bønn som Han har lært oss, og be gjerne for andre som du vet trenger det, som er syke og lidende, da får du store velsignelser tilbake. Alt er opp til deg selv om du vil motta Guds gode kraft. Gjør jobben enkel for helbrederen, så blir alt like enkelt for deg. Elsk deg selv, og elsk din neste, elsk din neste som du elsker deg selv. Den tid og det arbeide du legger til flid i utfoldelse av Guds gode gjerninger til dine medmennesker, det vil Gud gi tilbake til deg i form av gaver og velsignelser i rikt mål.

Paulus 2 brev til korinterne vers 5-15
Vilje til å gi  

5
 Jeg fant det derfor nødvendig å be disse brødrene reise til dere på forhånd og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løfte om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave. 6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt,og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.  Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.              
 8 Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,  så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,  ja, har overflod til all god gjerning.  For det står skrevet:           Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. 11 Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. 12 For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. 13 Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. 14 Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåde. 15 Gud være takk for sin usigelige gave!
Webside drives av  Vistaprint