- VEIEN
 -

TROENS VEI

Helbredelsen er en kjærlighets handling og en nådegave som Gud gir ene og alene for at du skal komme til tro å bli frelst. Det er kun Jesus Kristus som har makten til å gi frelse, ingen annen! Har du blitt helbredet og det ikke har gjort deg til en troende, råder jeg deg til å oppsøke en menighet som kan hjelpe deg videre til troen. Det Hellige Evangelium forteller oss at det finnes et helvete og en himmel. Da er det slik at man ikke kan kutte bort helvete og bare tro på et himmelrike. Noen tror faktisk det er så enkelt, at om de utelater å tro på at syndere havner i helvete og at alle kommer til himmelriket uansett trosretning og livsstil, så skal de vite at Det Hellige Evangeliet er innblåst av Gud, det er Guds Ord som er skrevet inn i Bibelen, og man kan ikke utelate eller tilføye noe som er fastsatt av Gud. Gud er Gud, Gud er allmektig og hans visdom er over all forstand. Vi må tro på hele evangeliet om vi skal følge i Jesu fotspor, hvis ikke lar vi oss føre vill og går oss bort i mørket. La Jesus være ditt lys på livets vandring, tro fult og fast på alt som står i Bibelen, for det vil gi deg åndens gode gaver og velsignelser.

Det vi gir litt av, gir Gud i overflod!

Profetier i drømmesyn om natten, varme hender til å helbrede, dette er blitt endel av livet mitt på godt og vondt. Jeg har glidd ut og inn av helbredelses tjenesten, så og si følt meg imellom barken og veden en stund,  jeg har egentlig ikke villet bruke evnene noe særlig, følt at det var et ork og et slit, men så er det slik med Gud at om du nå sier til deg selv at "jeg kan jo ta i et lite skippertak" eller "skal bare bruke evnene litt", "noen ganger", "ja av og til", så er det slik for de aller fleste av oss at vi ikke enser hvilken stor kjærlighet Gud har til oss, vi har liksom ingen grunn til å tro på at vi kan ha en Gud som elsker oss og vil oss alt det beste, kanskje fordi mange av oss har det for godt i livene våre, eller kanskje fordi vi er for oppjaget og stresset til å ense Gud i hverdagen. Gud er parat til å hjelpe alle som kommer til Han gjennom Sønnen Jesus Kristus å ber. Med engang du ofrer litt av din tid til å be Gud om hjelp, da gir ikke Gud deg halvhjertet tilbake, Gud vender blikket sitt til deg å overøser deg med overflod tilbake, for Gud gir alltid tilbake i overflod fordi Han elsker oss og har ventet på deg helt siden dagen du fødtes at du skulle komme til ham i bønn om hjelp til noe. Så i det du vender deg til ham å ber om hjelp så vil Gud overøse deg med gaver, fordi Han er din Far og du hans elskede kongsdatter/-sønn som var bortkommen men nå er kommet hjem.


Gud ønsker at vi skal ha et aktivt bønneliv med ham. Så da jeg var på prøvestadiet med Gud å bestemte meg for å prøve å be for en syk lidende mann og bare gi litt av min tid,  så endte det med at jeg fikk en enorm kraft i overflod tilbake. Mannen ble frisk fra sin uhelbredelige sykdom og jeg ble overøst med kjærlighet fra Gud selv om jeg nesten ikke hadde løftet en finger. Men dermed var det gjort og jeg begynte å søke mer av Gud og dermed var bønnelivet mitt et aktivert faktum. Gud vil jo at vi skal bruke ham, Han elsker at vi utnytter hans kraft. Nå spinner hjulet og for hver millimeter jeg løfter en finger å gir av meg selv til andre, veldig mange meter gir Gud tilbake både til meg og de som lytter til Guds Ord.


Nå vet jeg at det bare er dumt å kaste seg halvhjertet inn i noe sammen med Gud, derfor ivrer jeg etter hvilke skjulte skatter Gud skal gi til meg og mine klienter neste gang jeg ber. Jeg vil helst ikke gjøre litt lenger, eller bare noe, ikke bare løfte en finger å svare telefonen, jeg vil løfte mine hender til Gud gjennom håndspåleggelser, for gir man mye så får man mye. Nå løfter jeg ikke fingrene men hele hånden, for Gud gir å gir å gir å gir og hans gavmildhet tar aldri slutt, det er kun vi mennesker som kan sette begrensninger på hvor mye vi kan få eller vil ha av Gud. Og når vi mennesker ber men ikke får, så er det ikke fordi Gud ikke vil gi, men fordi vi ikke ber riktig og vi setter egne begrensninger på hva Gud kan og ikke kan.


Husk at det er opp til deg selv hvilket vennskap du velger å gi Gud. Vil du ha et nært forhold til Gud eller et avstandsforhold til Gud, så får du også svar på dine bønner deretter, men likevel får du i overflod. For Gud har en egen måte å regne på, som ikke er av jordisk matematikk. F.eks. Har du et 60% forhold til Gud, og du ber Han om hjelp, da får du kanskje 75% for Gud gir alltid i overflod. Og har du et kjipt forhold til Gud, la oss si 1% og du ber Han om hjelp, da vil Gud kanskje gi deg 7% og også det er i overflod. Gud gir i overflod til alle som kommer til ham i bønn gjennom Sønnen Jesus Kristus vår frelser. Det står mange plasser i Bibelen at Jesus søker vennskap med oss, ja tenk det, Gud vil ikke aller helst at vi skal være hans tjenere, men faktisk hans venner. Søk derfor vennskap med Jesus og du blir til å få svar på alle dine bønner i overflod. Halleluja!! Gud er god!! Amen!

For hos Gud, betyr lite mye og mye betyr enormt. Gud gir alltid i overflod, selv om du ikke enser det i livet ditt akkurat der og da, så har Han likevel gitt deg i overflod, det har bare ikke blitt manifistert i ditt sinn og din tro....  ennå.  Når et menneske vil bli bedt for, holder det oftest med å bare si noen få ord, for det er sånn en enorm kraft bak Guds Ord, slik at "lite/få ord" vil uansett bli til mye, mer, enormt, og overflod.

 Det skal ikke så mye til å gi litt av seg selv i hverdagen med nye mennesker, det lille du velger å gi kan være det lille som skal til for at et annet menneske opplever Gud, lykken, gleden, kjærligheten, frelsen og helbredelsen. Derfor er det at om du er svak så gir Gud deg stor styrke og har du ingenting så får du større kraft, fordi vi står alle under hans store nåde. For Gud er overflodens Gud, Han gir alt tilbake i overflod. Så husk hva du skal be om og du trenger ikke bruke "store" ord om det du ønsker deg. Ønsker du deg 10 millioner på konto trenger du bare be om 1 krone, så får du i overflod tilbake. Men Gud gir deg tilbake ut ifra der du har ditt hjertes tanker og ikke ditt grådighets hjerte. Var det slik at du skulle bruke 9,9 mill på deg selv og gi resten til veldedighet eller beholde 0,1 selv og gi resten til veldedighet, Gud ser dine tanker før du tenker tankene selv. Be heller om 5 ekstra riskorn på rismarkene i Kina, og vi vil kunne se at matvareproduksjonen tar seg opp igjen. Fordi 5 stk riskorn for Gud kan også være 500 milliarder riskorn til oss.  Bruk bønnen riktig og ikke til grådighet for selvberikelse, la oss heller bruke vår medfødte grådighet til å ønske legedom og mat til alle i Norge og gode åkrer i Kina.

Gud har en plass til alle mennesker, Gud har en frelse å gi gjennom Sønnen Jesus Kristus, bare gjennom Han blir man frelst. Mennesket er ikke inndelt i forskjellige raser. Vi er èn rase, vi er menneskerasen skapt av Gud. Vi er skapt av Gud i hans bilde og har eierdel i Guds rike om vi bare velger å takke ja til Jesus. Alt ligger ferdig dekket for oss, det er bare for oss å gripe tak i alt Gud har lagt klar for oss, for vi går i ferdiglagte gjerninger og fotspor. Jesus er plogen som har brøytet vei for oss, veien er asfaltert, ryddet og rett.

Når jeg får profetier om katastrofer o.l., sliter jeg litt med om de skal publiseres eller ikke, for hva er egentlig vitsen med å la andre vite om det på forhånd, det som skjer det skjer. Verden kan fint lite gjøre noe med det uansett. Jeg har ingen plikt til å meddele en profeti til noen som helst. Likevel vet jeg at Gud hører bønner og at bønner kan utgjøre en gedigen forskjell mellom godt og ondt. Bønner kan få en katastrofe til å visne ut, derfor publiserer jeg profetiene for at de troende som vet dette kan aktivisere seg i bønn å gå imot. Jesus stilnet stormer, utryddet pest og sykdom, og Moses åpnet havet, tro kan flytte fjell (sykdommer). Derfor er det viktig for de det gjelder å aktivisere sitt bønneliv å be imot, for gjennom bønn kan vi faktisk stilne stormer og utrydde pest og sult!

Webside drives av  Vistaprint