- VÅR SJETTE SANS
 -
Den sjette sans:

For tiden går det mange TV-Programmer rundt om i verden som omhandler bruken av "den sjette sans".

Det jeg fatter spesielt stor interresse for er når deltakerne utvikler plager og sykdommer etterhvert som TV-Programmet kjører deltakerne nærmere en finale. Jeg har sett på de episodene som kjøres her i Norge, og flere av deltakerne har fått feber, halsbetennelser o.l., de sier de er blitt helt tomme innvendig, energien og kraften har tatt slutt eller er blitt begrenset. Når de blir stemt ut er de bare overlykkelige for at det endelig er over. 

Deltakerne er veldig flinke og utfører oppgavene de får og greier å finne fasiten mot alle odds. Mange sier at de bruker Guds kraft og til og med får hjelp av Jesus til å løse endel oppgaver. Som vi har hørt i Bibelen er Guds kraft den sterkeste kraften i universet, og en utømmelig kilde av kraft som vi kan ta av uten å bli tomme for egen kraft. Da spør jeg meg selv, ved hvilken kraft er det deltakerne bruker når de forteller at de blit utmattet og tomme for energi?

I noen tilfeller har deltakerne med seg Bibler til oppgavene, og bruker de som et verktøy for å få hjelp til å tale med gjennferd/ånder.

I Bibelen finner jeg mange steder hvor det forbys på det sterkeste å tale med døde, her er noen få av dem.

Jesaja 28, 15

   Dere sier: «Vi har sluttet pakt med døden og gjort avtale med dødsriket.  Når flommen kommer veltende,  skal den ikke nå oss.  For vi har gjort løgn til vårt ly og dekket oss bak svik.»

Tredje Mosebok, kapittel 31

"Dere skal ikke vende dere til gjenferd og spådomsånder og spørre dem til råds, så dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud."

Kapittel 20, 6

Når noen vender seg til gjenferd og spådomsånder og i utroskap holder seg til dem, vil jeg vende meg mot ham og utrydde ham av folket.

Det jeg vil frem til er for det første at Bibelen som er Guds Hellige Ord, skal ikke brukes til noe annet verktøy enn å leses i. For det andre er Guds Ordet levende, dvs. Du skal ha ordet i deg eller bruke Bibelen til å lese dens tekster høyt ut til lytterne, for Guds Ord får stor kraft når den kommer fra din munn. Gud avskyr at vi tar kontakt eller taler med de døde, det at noen da bruker Bibelen tilsynelatende for å få kontakt med de døde, er derfor en løgn og stor spott mot Gud. De skaper en løgn, og lever seg inn i den løgnen slik at det blir deres påståtte sannhet og i tillegg fører de andre med seg ut i deres løgn.

Det å i tillegg fortelle at de får kontakt med kristen-ånder er også et listig skuespill for å skape løgn og forvirring og splid. Satan er den som kommer for å stjele, lyge, ødelegge, sette splid og myrde. Han gir ingenting gratis. Hadde de brukt Guds styrke så hadde de ikke blitt tomme for kraft eller energi unntatt det som er naturlig etter endt arbeidsdag, de hadde heller ikke blitt syke. Men satan gir ingenting gratis, hans styrke er ikke uendelig, det han gir, skal han også ha tilbake ganget med 10, satan er en grådig ulv. Derfor, når utøvere bruker hans kraft, og så havner i sykdom og plager selv, så er det en indikasjon på at det de gjør ikke er en kilde fra Gud.

Bibelen er vår bruksanvisning for hvordan vi skal anvende Guds levende Ord og leve et godt liv i samvær med Gud og til og med få bruke Hans uendelige kraft i nåde. Det å bruke Bibelen som et verktøy til å få kontakt med de døde o.l., blir like ubukelig som å kaste bruksanvisningen når du skal lage en rakett for NASA.

Bibelen er en bruksanvisning fra Gud, der gir Han oss alt det vi trenger å vite om demoner, åndeutdriving osv. Og det som ikke står i Bibelen, vil Den Hellige Ånd videreformidle til oss etterhvert som Guds Ord blir levende i oss.

Webside drives av  Vistaprint