- UTFRIELSE FRA EN DEMON
 -

Enkelte utdrivelser krever mer enn bare frimodighet og tro, besettelser av demonisk karakter må gjennomføres etter en fasteperiode med bønn og lovsang/-lovprisning og takk.

Markus 9, 17-29.
En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han er besatt av en ånd som gjør ham stum.
18 Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.»
19 Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!»
20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet.
21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt,» svarte han.
22 «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så forbarm deg over oss og hjelp oss!»
«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»
24 Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»
25 Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!»
Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død.
27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.
28 Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?»
Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn [og faste].»

Når vi faster, viser vi Gud at vi virkelig vil ofre alt for at et menneske skal bli fri fra en sykdom. For det er i vår svakhet at vi er sterke og styrken kommer fram. Når vi faster er det viktig at vi gir Gud oppmerksomheten, gjennom bønn, takk, lovprisning og lovsang.
Webside drives av  Vistaprint