- USLØRET BLIKK
 -

Var i Kautokeino 24-28 juni 2011, bodde på campingplass, dit kom det ca. 50 stykker for forkynnelse av Evangeliet og helbredelse ved håndspåleggelse i Jesu Navn. Derretter kjørte jeg med bil rundt i bygda å helbredet 50 til. Det ble også stopp i Nordreisa der det ble helbredet ca. 10 stykker. På hjem-veien stoppet jeg "tilfeldig" ved et envangeliesenter i Nordkjosbotn, der hadde de kveldssamling, jeg gikk frimodig inn, og møtte en "fremmed" forsamling mennesker (men vi er jo alle i Guds familie) og en for meg ukjent forkynner (Bjørnar Heimstad), Gud velsigne deg rikelig broder!!.  Jeg hadde ikke sittet mer enn 5 minutter før jeg ble kalt opp på podiet av forkynneren. Vi kjente ikke hverandre fra før, likevel fikk han "se i ånden" at jeg helbredet med Guds nådegaver, han fortalte hvilke store oppgaver og gaver jeg hadde liggende i mitt liv. På podiet ble vi stående i Guds salvelse å lovprise Gud, å tale helbredende Gudsord til hele menigheten, halleluja for en herlig opplevelse!! Det var noe av det beste jeg noen gang har opplevd, Takk takk takk takk takk takk takk takk takk Gud for den opplevelsen! Det var en herlig bekreftelse og beskjed å motta fra Gud etter nesten en uke i "ensomhet" på helbredelses tur.

Takk Gud for at du gav meg en slik fin endelse på 7 dager i konstant bønn. Må bare takke for en god Gud vi har, og at Han alltid ser oss og forteller oss gjennom andre hellige prester hvor i livet vi skal gå. Takk Gud!!! Priset være Herrens Navn! Amen!

Gud er tilstede overalt på jorden, Han er allesteds værende. Også i alle og enhver menighet. Ingen menighet har monopol på Guds kjærlighet og salvelse. Er du pinsevenn, læstadianer, babtist, frikirkelig, osv. Så må vi alle enes om at det er Gud som har makten og æren. Ingen av oss er en bedre menighet enn den andre. Vi er alle Guds skapninger og hans barn, og bør derfor handle derretter.
Vis kjærlighet og sindighet overfor hverandres livssyn. Det må bli en stopp på spliden og splittelsene i menighetene. Djevelen er fratatt all makt, og har ingenting i våre menigheter og kirker å gjøre.

Ingen kristne mennesker skal ha bekymring, legg dine bekymringer på Herren, og Han tar dem bort, det er et løfte Han har gitt oss. Se Jeremia 29, 11 og Filipperne 4, 6..
Det er bekymringsverdig og sorgfylt å møte på syke og lidende kristne mennesker som sier nei til forbønn og påfølgende håndspåleggelse i Jesu Navn. De sier nei til helbredere som kommer i Herrens Navn. Det første de spør om er hvilken sekt eller menighet du kommer fra, og kommer du fra en menighet som de ikke kjenner til eller ikke deler livssyn med, så blir du avvist og nærmest fordømt. Sukk.  Dette er djevelens påfunn.
I troen på Jesus skal vår fot aldri bli ustø, vi skal ikke ha ulykkes tanker jer 29, 11, og Jos 1, 9. 

Hvorfor skulle noen som var frelst i Jesus Kristus bli avvisende for en helbreder som kommer i Herrens Navn?
"Velsignet være ham som kommer i Herrens Navn. Amen!"
Om de har Jesus i sitt hjerte så hadde de kjent igjen en helbreder som kommer i Herrens Navn. Å sluppet å bli grepet av mistillit og angst.
Djevelen binder folks tunger og gjør dem redde. La ikke djevelen få makt over deg, han er jo avvæpnet ved Jesus Kristus på Golgatas kors, Halleluja Amen!
Frykt og redsel kommer ikke fra Gud. Siden djevelen er avvæpnet har vi kristne ingenting å være redde for.
Og om dere likevel tror at helbredere kommer i djevelens navn, Gud forby! Så kan de likevel ikke skade dere når dere har kristus på innsiden. Ergo er det ingen grunn overhodet for å være bekymret for noe. Ta imot en helbreder uansett hvilken menighet han måtte tilhøre. "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus" Romerne 8, 1. "Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" Rom 8, 31. "Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje," Rom 8, 28."Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så ska også dere få ettergitt." Lukas 6, 37
"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si; Gled dere!" Fil 4, 4 "Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?" Matt 16, 26  Så stopp med deres frykt og mistro. "Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge" 5 Mos 6, 13  "Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Matt 11, 28 
"Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov."Galaterne 6, 2.

"For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier!" Sal 91, 11
 
Så stopp med å ha frykt, bekymring, redsel, angst, depresjon etc. For det er ingen andre enn djevelen som kler seg i de åndene. Si: "I Jesu Kristi Navn, vik fra meg Satan! Du er avslørt, kom deg bort fra meg, for Jesus Kristus som er i meg er sterkere en han som er i verden! Amen."

Søk Herren og du skal finne ham!
"Be, så skal du få. Let, så skal du finne, Bank på. å det skal lukkes opp for dere!" Matt 7, 7.
Forresten har jeg hatt et drømmesyn om å dra til Levanger, hvor nå enn det er.


Webside drives av  Vistaprint