- UNDER GUDS VERN
 -


Under Guds vern står vi med uinnskrenket makt og autoritet over djevelen, vi hersker over djevelen og alt hans velde, fordi Gud er vår Far og sitter på tronen, og vi er oppreist ved Jesus Kristus og får ta del i hans gjerninger, Amen!

Det eneste som midlertidig kan kaste oss ned fra tronen er våre egne valg i form av synd og fristelser, men også der har Gud en utvei til oss. Havner vi i fristelser og gjør en synd, er det svært viktig at vi bøyer oss for Gud og ber Gud tilgi oss, i samme sekund som vi bekjenner vår synd, glemmer Gud den for evig og altid og vi kan starte på ny frisk sammen med Kristus. Det er viktig å vite at gjennom synd lar du djevelen få slippe til i ditt liv, lar du det gå for lang tid til du bekjenner dine synder så må du vite at i den tid så brødfør du demoner, og de har da en inngangsport til ditt liv. Det lengste fallet en frelst kan falle er å likevel være oppreist ved Jesus. Dvs. at selv om vi synder så er vi likevel sammen med Jesus på tronen. Om du snubler i troen og får tvil og vantroens ånd over deg, skal du bare vite at Gud kjenner deg og du ER frelst ved Han. Du kan straks gjøre mottrekk mot denne tvilen og vantroen med å befale den dit pepper`n gror, fordi du som frelst har makten til å gjøre det, fordi Satan er beseiret. Amen!
Webside drives av  Vistaprint