- TYVEN ER BUNDET
 -
  
Om en tyv bryter seg inn i huset ditt og stjeler alt som er ditt, og du tar tyven på fersk gjerning, ville du bare latt han gå med tingene dine?
Slik er det for mange som lever med en sykdom, tyven forsyner seg av helsen din, du lar tyven gå avgårde med den gode helsen din, og tilbake er det ingenting annet enn vondt, kanskje fordi legene har sagt til deg at de ikke kan gjøre noe med sykdommen. Om legene ikke har ekspertise til å helbrede sykdommen med sine medikamenter, er det ikke ensbetydende med at du har en uhelbredelig sykdom. Sykdommen er kun uhelbredelig for legemedisinen.

Når legene påstår at sykdommer er uhelbredelige, forteller de sannheten, de forteller sin sannhet fordi de ikke vet om annen helbredelse. For Gud, er en slik sannhet en løgn, for med Guds kraft kan alt helbredes. Jesus sier at vi ser stykkevis og skjønner stykkevis, vi ser men ser ikke og hører men hører ikke og vi hører bare det som klør i øret, og blir en løgn fortalt av mange nok, og nok av ganger så er det deres sannhet selv om det er en løgn. Det er en løgn at det finnes uhelbredelige sykdommer. Det er en Guds sannhet at alt kan helbredes, fordi Gud er Gud!

I India ble det gjort et tanke eksperiment med en elefant.
En elefant ble lenket med stål lenker rundt foten og var lenket til en stål påle i bakken. Elefanten prøvde deretter å komme løs, til slutt måtte den gi tapt for styrken i lenken. Nå som den har fått det for seg at den ikke kan komme seg løs, ble så stål lenkene fjernet og byttet ut med et tynt tau. Dette tauet kunne elefanten svært enkelt bryte seg ut av, men ettersom den hadde fått det for seg at når noe rundt foten begynte å stramme, så ville den ikke komme seg løs. Så helt riktig, elefanten fant seg til rette med den skjebne at den ikke kunne bryte seg løs fra tauet, fordi det minte den på om den harde lenken.
Dette eksperimentet, synes jeg passer godt til hvordan mennesket lar seg herse med så alt for lett. Bare fordi legemedisinen ikke klarer å helbrede, betyr det ikke at alt er nyttesløst.

Du må ikke være som elefanten. Det finnes alltid håp og helbredelse for den som ikke gir opp. Den som søker, den finner, den som banker på, skal det lukkes opp for, den som ber, den får. Gud vil ha din oppmerksomhet!
Vend tankene og blikket til Gud, vend om!

Det er godt å ha skolerte leger i vårt samfunn, de gjør ofte en fantastisk jobb, og hjelper mange tusen mennesker. I de tilfellene der legene ikke kan gjøre noe, så har du rett til selvforssvar, hos Gud har du krav på hjelp, fordi du er et Gudsbarn. Om du blir fortalt at ingenting kan gjøres med din diagnose, er det kun en menneskelig sannhet, og en løgn for Gud.

Med Gud på din side, kan du sette krav om at du skal bli frisk, du kan befale tyven om å gi deg helsen tilbake, fordi Gud som er på din side har bundet tyven. Gud seiret over djevelen ved oppstandelsen. Så når du er syk, så er det fordi du ikke har satt krav, du har ikke satt deg til motverge sammen med seierherren, du har ikke tatt parti med seierherren, men ubevist tatt parti med taperen.

Er du en troende som har plager, så er det din plikt å si nei til satan, si nei til djevelens plageånder, stå imot satan slik at han blir sint, for husk at du aldri står alene. Gud er alltid på din side og alltid nær deg. Som et Guds barn må du stille krav til Gud, for Gud er din Far. Blir du angrepet av åndsmakter, så be Far om å ta affære, fordi du er Hans barn. Du har krav på Hans hjelp.
Les Efeserne 6,10.

100% av alle som vil bli helbredet i Jesu Navn, blir helbredet. Denne påstanden er 100% sann. Men det er opp til deg selv om du skal motta 10%, 30%, 70% eller 100 prosent helbredelse. Henvend deg til Gud både før og etter en helbredelse og gjennta disse ordene så ofte du vil:
"Ved Jesus sår på Golgatas kors har jeg fått legedom", ved bl.a. å gjennta disse ord hver dag, opprettholder du Guds kraft i deg.

Det handler om å ta affære. Handling aktiverer Guds kraft!

Slik som advokater må følge paragrafer og lovverk for å frikjenne eller dømme en lovbryter, slik må også kristne følge Bibelen og Guds løfter for å fri seg og andre fra de åndelige lovbryterne.


Jesus Kristus elsker deg.
Han,
gir deg
helbredelse og kjærlighet!
Fordi du har krav på det, men du må søke Han.
"Den som leter, han finner".

Guds seier, er også din seier!
Gjør krav på seieren!
                                     Steder jeg har hatt stor etterspørsel fra, som jeg gjerne kunne tenke meg å besøke i 2011:

Berlevåg
Hammerfest
Bodø
Narvik
Masi
Bergen
Oslo
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint