- TRO OG GJERNING
 -
Først av alt vil jeg si at det er ingen must
at du omvender deg!
Du har en fri vilje og du bestemmer selv over ditt liv.
Men til opplysning skal du vite, at det finnes en Far der ute,
som ELSKER DEG, uansett hvordan du ser ut,
eller uansett hvem du er,
Han har deg som sitt aller kjæreste barn.
Du er Hans mesterverk og øyensten,
du er Hans skygge, Han er din Far og er svært glad i deg.
Han har skapt deg,
det er en far der ute som vil deg alt vel,
og søker din oppmerksomhet hele tiden,
alt Han vil er å få din kjærlighet tilbake.
Hans Navn er Jesus Kristus.
Han kan og vil ta bort alle dine bekymringer, all din angst,
all din frykt, all din ufred, all din uro, alle dine plager,
all din sykdom, alle dine sår,
alt du har å slite med, finnes det hjelp for der ute.
Du kan få legedom for alt, men DU må omvende deg og
henvende deg til Gud i Jesus Kristus.
Det er et ultimatum. 


Jakobs brev 2
Tro og gjerning.
Har du en kristen tro men gjør ingen gjerning ut av troen,
da har du heller ingen tro.
Hva behager det Gud om du beholder troen for deg selv?
Jesus sier vi skal være gode trær, som kan gi gode frukter.
Og det gjør vi bare ved å legge en gjerning til vår tro.
For hva ganger det et menneske om det har alt i hele verden,
men mangler kjærlighet for sin neste.
Da har det ingenting. Er du buss sjåfør, advokat, sykepleier,
psykolog etc. så må du gjøre en gjerning,
for at din proffesjon skal ha en virkningskraft.
Hva nytter det å være i noen av disse yrkene om du ikke legger
en gjerning i praksis til dem?
Dessverre er det mange kristne som er nettopp slike
verdiløse arbeidere for Gud, de lar seg være underkuet av djevelen
og innser ikke det at i troen på Gud følger det også med en
pliktoppfyllende gjerning.
Jeg får ofte høre om kristne mennesker som har en dyp og
god tro på Kristus Jesus, de gjør sitt, går i kirken hver søndag og følger de
ti bud til punkt og prikke. Så får de på seg bekymringer og plager,
og skjønner ikke hvordan Gud kan gjøre dette mot dem.
Vel, hva slags behag er du for Gud, om du går rundt og har all tro i hele verden, men ikke løfter en finger for å gjøre en Guds gjerning?
Lever du for Gud eller for satan da?
Spør deg selv om du er en arbeider for Gud,
og finn ut hvilken gjerning du kan gjøre for å behage Gud,
og dine medmennesker. Dette er viktig.
Finn ut hvilket arbeid du kan gjøre ved din tro.
Og start i dag å gjøre en gjerning i troen på Jesus Kristus.
For om du ikke gjør en gjerning, er du en uvirksom kristen,
og det er jo det satan helst vil at alle kristne skal være.
Desto mer uvirksom vi er i Guds tjeneste,
desto mer fryder satan seg over deg. 
Jakobs brev sier;" Har du ingen gjerning til din tro, da har du ingenting."
Gud er vår Far, vi er hans familie. Vi må arbeide for hverandre,
for å knytte sterkere bånd til familien og få hvert medlem til å vokse sterkt.
Om nå et familie medlem på en bondegård ikke tar i et felles tak på gården,
da går det ut over hele familien, alt går tregere, det blir bekymringer,
håpløshet, irritasjon, aggresjon osv.
Familien går i oppløsning, det blir strid, bitterhet osv.
Alt dette er satans verk. Så for Guds skyld, legg en gjerning til din tro, slik at
Gud kan få vokse seg sterkt i deg, hver eneste dag. Det er gjennom dine gjerninger at din tro blir sterkere.
Fordyp deg i Ordet, lovsang og gjerninger,
tørst etter Ordet, for det er livets vann.
Be om hva du vil, når du er i samvær med Herren og du vil få det.
Fordi Han er din Far og du er Hans barn, Guds barn.
Gå ut i verden å start din gjerning i Jesus Kristus i dag.
Del med andre, det Gud har gitt deg. Gi kjærlighet.


Bekjenn dine synder idag!
Hvorfor leve i angst, frykt, bekymring osv.
Når Gud er den som har frikjøpt deg fra det?
Selv om Bibelen er omskrevet igjen og igjen og igjen og igjen,
så er Guds Ord like levende og virksomt idag som i går,
som for to tusen år siden.
Om du er en motstander av Gud, fordi det liksom ikke finnes bevis,
hvorfor ikke gi Gud en sjanse til å overbevise deg?
Gi Gud en uke av ditt liv, å be Gud komme til deg, rop på Gud,
og han vil svare deg, Gi Gud en sjanse, og du vil ikke angre, alldri!
Lev med Gud, så lever Han med deg.
Webside drives av  Vistaprint