- TRO I PRAKSIS
 -

Tro i praksis

Svært mange kristne i dagens samfunn, tror at det holder med å gå i kirken/menigheten hver Søndag, for å holde seg nær Gud. Eller at det holder med å be noen ganger i måneden eller året. Jesus sier det så uttrykkelig i Markus Evangeliet. "Gå ut i verden å forkynn Evangeliet, helbred syke, vekk op døde" osv. En kristen som daglig ofrer tid sammen med Gud, har de samme mulighetene som Kristus hadde til å helbrede syke og forkynne Evangeliet. I troen på Den Trèenige Gud, har Han gitt oss fullmakt til å bruke Hans Navn i signeringer. Vi har altså Fått Guds fullmakt til å drive ut sykdom og plager i Hans Navn. Vi er fullmektige i praksis, ved Han, når vi holder oss til Hans Bud og Ord. Se f. eks. på det som et advokat firma. De som har innsikten, kunnskapen og tilliten i firmaet har også fullmakten til å signere viktige dokumenter, gjennom firmaets navn.

Det å drive ut onde ånder i Jesu Navn, er å signere med Guds fullmakt. Og det har Han gitt oss lov til, gjennom troen og tilbedelsen på Ham.

Tro i praksis:
 
 1:Ydmykhetens nødvendighet: Gud gleder seg ikke over en stolt og arrogant ånd. Skal vi ha samfunn med Gud, må vi ydmyke oss. Vi må erkjenne vår synd og vårt behov for å bli renset av Ham.

2: Veien til Gudsfrykt: De som velger å leve et Gudfryktig liv, vil ikke tape på det. De vil stadig få anledninger til å dele med andre det Gud har gjort i og gjennom dem.

3. Veien til hengivelse: Tilbedelse og de formene for tilbedelse som det er beskrevet i Bibelen, er en viktig del av vårt åndelige liv. Ofte er vi så uvise at vi neglisjerer enkelte ukjente elementer i tilbedelsen. Gud er nær dem som tilber Ham slik Han vil. Også i bønn glemmer vi ofte å bruke like mye tid til å lytte som å snakke til til Gud. Dette er desto mer forbausende med tanke på hvem vi kommuniserer med når vi ber.

4. Veien til visdom: Vise mennesker bryr seg ikke om hva folk sier om seg selv. Det har vært mye forrvirring blant Guds folk fordi de har akseptert en humanistisk tro på menneskets reelle godhet. Resultatet er at mange har snublet fordi de stolte på mennesket og ikke på Gud.

5. Troens vandring: Tro er et bevisst valg til å handle på det Gud sier er sant - ikke en kristens passive reaksjon på forholdene. Som alt annet krever troen praksis for å vokse og bli sterk. Troen kommer når Guds Ord blir opplyst av Den Hellige Ånd og gir seg utslag i lydige handlinger. Tro krever en innvielse som fjerner tvil og nøling.

Dette er noe av hva troende kristne kan gjøre gjennom Guds tilbedelse og autoritet.

-Forstå og vit at Gud vil lønne enhver etter hans/hennes gjerninger.
-Skal du beklage deg, så gjør det bare overfor Gud. (husk å tilgi mennesker, slik Gud tilgir deg)
-Vær ivrig etter at Guds hensikter skal oppfylles i og gjennom menigheten.
-Vær trofast når det gjelder å vitne om Jesus Kristus som Herre og Frelser.
-Dyrk en bevist lengsel og tørst etter Gud. Regn med at dette skal føre til mer tid med Ham.
-Syng for Gud når du er alene med Ham.
-Vis glede og begeistring i din tilbedelse. Ikke forakt hjertelig applaus som er rettet direkte mot Gud.
-Forstå at det å kjenne Gud innebærer tider med stille venting og forventningsfull ro.
-Hver dag skal du gi livet ditt som et levende offer til Gud. -Se på deg selv som død for personlige ambisjoner. (for vårt tidligere ufrelste liv døde med døden, nå er vi gjenn-oppreist med Kristus i oppstandelsen)
-Godta Guds vitnesbyrd om menneskets grunnleggende natur.
-Forstå syndens innflytelse i hvert menneske.
-Forstå at det ikke er hånden, sinnet eller menneskelig kraft som fører til åndelig seier.
 Stol på at seieren kommer fra Gud alene (døden og verdens fyrste ble beseiret ved oppstandelsen)

Som troende kristen skal vi bare gjenngi Guds løfter, så vil vi være vitne til at det onde allerede har falt og er beseiret.

-Når du fristes til å frykte, skal du stole på Herren ved en viljeshandling. og ikke som en følelsesreaksjon (Du kan si; Frykt, jeg går imot deg i Jesu Navn) Og frykten må vike. Du kan true vinden til å stilne, du kan stoppe blødninger, du kan stoppe smerter, du kan helbrede "uhelbredelige" sykdommer gjennom Gud. Praktiser Troen gjennom tilbedelse på Guds kjærlighet, slik at Gud gledes ved av å gi deg fullmakt. 
-Lev etter en bestemt beslutning om ikke å være redd og praktiser lovprisning.
-Legg raskt alle bekymringer og byrder på din Far, som vil bære dem for deg.
-Be Herren virke fram oppriktighet i hjertet ditt. Be Ham om en ånd som utholder og står fast på den sannheten du kjenner.
-Forvent Guds Ånds lys over skriften, slik at du får klar veiledning hver eneste dag.
-Forstå at ydmykhet åpner veien til gledens fylde.
 

Webside drives av  Vistaprint