- TILGIVELSE OG RENSELSE
 -

TILGIVELSE OG RENSELSE:

Mennesket er et syndig vesen i tanker, ord og gjerninger. Alle mennesker fra slave til pave er syndere. Både vantro og troende, alle er stilt likt for Gud lar regnet komme over oss alle, Han gjør ikke forskjell på folk. Og alle mennesker står under Guds nåde. Men det gjelder for oss å ta imot Jesus når Han setter oss på prøve. Går du forbi en fattig på gaten uten å hjelpe, unnlater du å gi klær til en naken, unnlater du å gi mat til en som sulter... osv. Alt som du unnlater å gjøre mot mennesker i nød, det unnlater du å gjøre mot Jesus.
Matteus 25, 35-45: Jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’  Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?  Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg?  Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’  Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
    Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.  For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;  jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’  Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’  Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’  Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Mennesket trenger fra tid til annen renselse og tilgivelse for våre synder. Samvittigheten vår kan jobbe så hardt imot våre tanker at vi føler oss nedtynget i skyld, da trenger vi utfrielse. Ugudeligheten er stor på denne jord, for verdens fyrste er jo løs, hans navn er Satan. Han regjerer over menneskets sinn, de som lar seg regjere over.

Hvert banne ord som mennesket sier er en aksept og tilbedelse av Satan. Mennesket trenger ikke tro at det er slik for at det skal fungere slik. Satan har kun den makten mennesket velger å gi han og mange har valgt å gi han makt. Alt som bryter mot de ti Guds bud gir Satan en legal rett til å utøve makt mot oss. Derfor trenger vi å bli tilgitt med engang vi innser at vi har syndet slik at ikke Satan skal få regjere i våre tanker og bevissthets liv.

Vi som har tatt imot Jesus og tjener Han, har makt over Satan. Vi kan befale og binde og løse ut han og hans onde åndsmakter. Jesus er den seirede i åndskampen mot Satan. Ved å ta imot Jesus å bekjenne at Jesus er Herre i ditt liv, får du samtidig makt over alt fiendens velde. Jesus kroner deg til konge i det du blir frelst. Som konge får du arverett til himlenes rike og autoritet og makt til å leve et liv i fred fra Satan på denne jord. Men du vil alltid stå i kamp, men kampen kommer du alltid seirende ut av, for Jesus gir deg seieren, selv om kampen til tider kan virke lang. Så vær tålmodig og utholdende og vent på forsterkninger fra Jesus når du havner i kamp. 

Når du føler for at du trenger utfrielse og tilgivelse, da bøy kne for Jesus og bekjenn dine synder for Han. Og i samme sekund tilgir Gud dine synder og du blir helliggjort og renset, og fri fra din anger.

Tjen Gud med glede og ære Han gjennom de gjerninger du kan gjøre her på jord for en bedre verden og oppfyllelse av rettferdighet.  Ta Bibelen i bruk, les gjennom Evangeliene, finn ut hva som er Guds løfter og bruk løftene som om det var paragrafer i en rettssal. Med løftene Gud har gitt oss, kan vi sette fast og binde enhver åndsmakt som forsøker å forføre oss.

Spådomsånder er de mest lumske for min del. For spådom finnes det mye av blant mennesker. De som praktiserer eller har praktisert spådom gjennom eks. Tarot, kaffegrut osv. har en spådomsånd ved sin side. Vel, de har den ånden ved sin side helt til de bekjenner det som synd og ber om renselse og tilgivelse til vår Herre Jesus Kristus. Folk kan tro de har evner når en spådomsånd gir seg til kjenne. Og desto mer du lytter til spådoms ånden uten å gjøre mottrekk i forssvar, desto mer ruller du deg inn i tåken av Satans illusjoner og du blir forført og innser ikke hva som er rett og sannhet. Så pass på hva du mater sjelen din med. Sjelen er for verdifull til at den skal gambles med.

Jesus tilbyr sjelen din frelse og et evig liv i himlenes rike, der alt er godt, men kampen dit for et menneske kan være hard og føles urettferdig, men desto større er seieren som ligger å venter. Det kan av og til føles som et tungt liv her på jord å være kristen. Men heller tungt her på jord fremfor å ha det tungt i helvete. Det er kun to veier ut av dette liv. Si ja til Jesus, si ja til et evig liv med Jesus i Guds rike. 
Webside drives av  Vistaprint