- TANKENS FESTNINGSVERK
 -

Tankebygninger
Salmene 94, 19;
 Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.
Salmene 139, 2;
 du vet om jeg sitter eller står,  på lang avstand kjenner du mine tanker.
salmene 139, 23; 
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!
Jeremia 29, 11
 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere


Den verste fienden er ikke andre mennesker, men dine egne tanker. Det er dine egne tankerekker og tankebygninger som feller dom over deg selv og får deg til å falle. Lar du de negative tankene få slå rot blir de til store festningsverk som gjør det tyngre å rive de ned.  Satan er en ånd som hersker gjennom menneskets tanker og sinn. Derfor er det viktig å livnære seg på Guds Ord i hverdagen, og passe på hva man mater sinnet sitt med. Voldelige data-spill, volds-/skrekk filmer er alle nedbrytende elementer som åpner ditt sinn opp for Satan. Noe av det tidsfordrivet vi driver med til daglig kan være i direkte fiendskap med Gud, uten at vi har tenkt særlig mye på det. Er du en troende kan du be Gud om å ransake ditt hjertes tanker, slik at du kan bli påminnet hva du skal bekjenne som synd, å få tilgivelse. Det er viktig at skjulte døråpnere blir lukket igjen, slik at Satan ikke har noen bakdør å komme inn gjennom til våre tankeliv.


Webside drives av  Vistaprint