- SYNER
 -

Jeg hadde et syn her om dagen, der en tohodet brilleslange angrep meg mens jeg var på jobb. I synet talte jeg Guds Ord mot den og med et hadde jeg et flammende sverd i min høyre hånd. Jeg slo mot den å hogg av den hodet. 

Jeg skjønte det var en advarsel fra Gud om at jeg ville møte på endel motstand fra Satan. Men Gud viste meg at hodet til slangen ble kuttet av og seieren var min. De siste dagene har jeg møtt på endel motstand fra Satan, der han har angrepet meg gjennom andre menneskers sinn (sinne,aggresjon, irritasjon, provokasjon). Men fordi Gud advarte meg om dette, var jeg forberedt på dette angrepet og begynte straks etter synet å be mot det som ville komme. Så da angrepene begynte å komme, smuldret de bort like fort som de kom og jeg fikk bønnesvar om at Gud hadde gått til motangrep. Takk Gud, Gud er god!

Slik kan alle troende parere ethvert åndsangrep som kommer mot dere. For vi går i seier over Satan, gjennom Jesu blod. Og jo mer Satan prøver å gjøre motstand, desto mer er det viktig at du priser og takker Gud og gir Han ære. For der det er motstand er det også gjennombrudd. Når Satan finner ut at angrepene han har rettet mot deg ender med at du priser og takker Gud ennå hardere, vil han måtte trekke seg unna., Fordi han hater at Gud får fokuset og er i sentrum av ditt sinnsliv. Det er vi gjennom Jesus Kristus som går med seieren gjennom livet. Og Satan har ingen rett til å kunne angripe deg. Derfor er det viktig å være konstant i bønn, slik at vi kan gjøre motangrep før Satan får rettet inn sine angrep mot et slumrende sinnsliv. Ordet er vårt våpen, djevelen er avvæpnet straks du bruker Ordet mot han. Så husk å gled deg over Gud i din hverdag! Gud velsigne dere!

Ved troen på vår frelser Jesus Kristus, får vi også del i hans guddommelige nådegaver.
Det å være en troende, innebærer også at man tar del i de gjerninger Gud vil at vi skal gjøre her på jorden.
Som følge av frelsen og Guds store nåde har jeg fått gavene til å helbrede, tale i tunger, gi kunnskapsord gjennom tungetale, få profetier gjennom drømmesyn.

Alt dette gir Den Hellige Ånd til hvem Han vil.
Den Hellige Ånd er Guds Talsmann! Han blir endel av den kristnes liv ved åndsdåpen i Kristus.
DHÅ - oppbygger den troende med åpenbaringer - kunnskap, visdom, innsikt osv.

Verden sier ofte at Bibelen er så omskrevet gjennom århundrene at det kan da umulig være noe igjen av det åndelige i grunnteksten. De påstår at Ordet er bare ord uten kraft.
Det stemmer ikke!
Fordi DHÅ som er Guds Talsmann, underviser oss på veien. Han opplyser og veileder, å gir Bibelskriverne den rette tolkningen av Guds Ord. Dette skjønner selvsagt ikke verden seg noe på, så det de sier er bare antydninger ut ifra verdens forstand og logikk.

Verdens visdom og kunnskap tilhører verden og ikke himlene.

Et eksempel på verdens logikk og forstand er naturlovene og vårt sansebilde gjennom den: Syn, lukt, hørsel, følelser og smak.

Det vi ser tror vi på, fordi vi ser at det eksisterer -  Når vi føler (kinestetisk) for noe, antyder vi det må stemme fordi vår forstand forteller oss det - Når vi hører en lyd er det "logisk" at det kommer fra noe som eksisterer i vår nærhet (jorden/luften), men det trenger ikke være noe fysisk (feks. lyden fra en vind), men så lenge det er innenfor vårt sanse-apparat (de 5 sanser) er det noe som er naturlig.  Lyder er endel av vår natur, vi lytter, vi hører. Våre naturlige sanser er menneskets måte å forstå verden. Det vi sanser er endel av naturlovene. Vi gjør oss oppfatninger og trekker konklusjoner slik at vi lærer. Slik gjør vi oss oppfatninger om hvordan verden er. Dette er vår kunnskap og visdom som er verdslig.

Oppfatter vi noe som er noe annet enn det naturlige kaller vi det gjerne for overnaturlig fordi vi ikke forstår det. For vi kan jo ikke gjøre oss opp en (vitenskapelig) forståelse av noe som vi ikke vet hva er? Når logikken og forstanden vår hindrer oss i å forstå, så blir det til et mysterium for oss mennesker. 

Hva med Bibelen da og Guds Ord?  Verden tviler og sier at en bok`s visdom, kunnskap og innhold ikke kan ha det samme budskapet og rette overlevering  fordi den har blitt oversatt til hundrevis av språk å gått gjennom hundrevis av generasjoner med fornying opp gjennom historien. Dødehavsrullene ble jo nettopp funnet i ørkenen i Israel, der fant de ut at dagens oversettelser stemte nøyaktig med datidens nedtegnelser, så ja det er mulig.
Ut fra vår logikk og forstand, var det ikke mulig? Mennesket er en begrenset skapning, vi begrenser oss til våre 5 sanser og naturlovene. Opplever vi noe annet enn det våre fem sanser kan gi oss svaret på, er det overnaturlig. Men hvordan kan det være overnaturlig når vi likevel har oppfattet at det er noe der?

Gud har gjort det enkelt for oss. Da Gud skapte jorden, himlene og alle skapninger, og mennesket i et guddommelig bilde, la Han inn et element av en guddommelig søken i oss. Vi er født som nyskjerrige og utforskende skapninger. Alle mennesker opp gjennom jordens historie har vært seg bevisst på det guddommelige i en eller annen forstand. Går man til urinvånerne i Australia eller mayaene i Sør-Amerika finner vi ut at de tror på ånder og en åndsverden. Hvordan kan det ha seg at de tror på det, uten at de har hatt kontakt med sivilisasjonen. Det er fordi Gud har plantet en guddommelig søken i oss alle mennesker, kall det gjerne for en Guddommelig sans utenfor de fem andre sansene.  En metaforisk tanke kan vel tenke seg at Gud da Han skapte oss at Han satt en "stikkontakt" i oss, slik at når vi finner Han,  kobler Han oss på sin kilde og vi får del i hans kraft og guddommelige natur. 

Jeg skriver dette til dere som ennå ikke tror på Gud, men som har en søken etter en forståelse, håper det blir lettere å forstå at det finnes noe der ute som er større enn oss selv, at det finnes en Guddom med Navnet Jesus, at Han er her for deg, for at du skal finne veien hjem igjen, til Far i himlenes rike.

Vi må huske på at verden ikke tror på det åndelige aspektet, kun det som våre sanser gir seg uttrykk i.

Gud er en Ånd, vi er åndsvesener ikledd en kropp. Menneskets ånd er et evighetsvesen, så når kroppen visner og dør, dør ikke vår ånd. Den går videre til et evighetsrike, og det er ditt valg til hvilket rike den skal gå til.


Webside drives av  Vistaprint