- SYNER OG GLIMT
 -

Syn som jeg får bruker å hende iløpet av 3 uker eller 3 måneder og noen ganger ennå lenger., Men syn blir sendt til oss kristne for at vi skal bruke tid å be for fremtiden. For våre bønner utretter mye!
Til dere som er bønnemennesker, ber jeg om at dere ber over disse hendelsene.

Syn 3 mars 2012:
Jeg har hatt et drømmesyn om den innsjøen i USA som ligner en palme: Jeg så en enorm flodbølge reise seg å skylle innover land. Et tog ble oversvømt 1 km fra sjøen. Fikk også opp navnet Palm springs og et kvinne navn, men vet ikke hva det betyr.
Synet om flodbølgen kan bety flere ting;
1. Det kan være en kommende vekkelse som er i anmarsj.
2. Det kan være at det blir flod og oversvømmelser der i nær fremtid.
3. Tsunami/flom som følger av et jordskjelv e.l.
4. Orkaner som lager flom
5. noe helt annet!

Syn 5 April 2012:
Passasjerskip tipper rundt, folk blir værende igjen i luftlommer under skipet.

Webside drives av  Vistaprint