- STYRKE OG KRAFT
 -


Jesaia 40, 29-30
Han gir den trette kraft,
        og den som ingen krefter har,
        gir han stor styrke.

Gutter kan bli trette og slitne,
        unge menn kan snuble og falle.
Men de som venter på Herren,
        får ny kraft;
        de løfter vingene som ørnen,
        de løper og blir ikke utmattet,
        de går og blir ikke trette.

Svakhet gir styrke:
Det å gjøre godt mot vår neste er å låne til Gud. Går du forbi en fattig tigger på gaten uten å gi noe, kan det hende du går forbi en Herrens engel, du trenger ikke gi mye, omså to skilling eller en krone, for det er ikke mengden Gud ser på men hvor du har ditt hjertes tanker. For Gud har ekstra stor kjærlighet for de svake og fattige. Det er nemlig slik at det er i vår fattigdom og svakhet at styrken blir sterkere. Nesten ingen roper på Gud når de har det godt i livet, men står de på et synkende skip og føler svakheten overta, da roper de til Gud om de tror på Han eller ikke. Døden er den svakeste svakhet, noen spør seg vel om hva som er så stort med å overvinne en svakhet, er det vel noen som greier å befri seg fra dødens makt unntatt gjennom frelsen? Der i dødsriket var det at Jesus ble oppreist fra de døde av oppstandelseskraften, Han beseiret døden og det svakeste av det svake. Mennesket kan være så sterk og rikt det bare vil her på jorden, de kan spotte Gud så mye de vil, men Gud lar seg ikke spotte. De som ikke har mottat frelsen skal alle gå til det svakeste av det svake, altså døden. Mennesket blir født i svakhet og dør i svakhet, men i livet med Jesus Kristus er det oppbyggelsen av vår ånd som er viktig, slik at den er styrket til å vandre videre med Jesus i oppstandelsen.

Mennesket opplever svakheter daglig, noen har svakheter for begjær, andre for nikotin og alkohol osv. Svakheter er endel av det å være menneske, Jesus vet dette, derfor er det at Han går til de svake å vil hjelpe de ut av sin nød og trengsel. Starter man vel å bygge et hus med taket først, nei, man må starte med jorden og grunn-elementene å få de planert ut først før man legger grunnmuren. Derfor er det viktig at vi som kristne også starter vår Evangeliske tjeneste fra bunnen av, for vi skal jo bygge oss oppover og lengte etter himmelriket. Om det finnes en svak stein i grunnmuren så vil hele huset falle med tid og stund, derfor er det viktig at vi hjelper ethvert menneske som lider, for det mennesket har en familie, og lider et medlem i familien lider de alle. Derfor er det viktig at de "kristne" som slumrer og ligger i dvale våkner opp og får hjelp til å våkne opp slik at de ikke heller blir med på å rive ned byggverket som bare fører til kaos og frafall. Våkn opp, kom til Tro!!!
 
Derfor er det slik at Jesus har en forkjærlighet for at de svake blir hjulpet, for Jesus har selv vært fornedret og skrøpelig, Han har blitt pisket og utholdt en forferdelig tortur alt for at vi ikke skal gå fortapt til dødens rike. Gud vil at vi skal vise hverandre kjærlighet fordi Gud ER kjærlighet, Gud elsker oss fordi vi er hans høyeste og kjæreste skaperverk. Jesus sier at omså du har alt i hele verden men mangler kjærlighet, da har du ingenting. Kjærlighet kan du gi i overflod fordi den alldri vil ta slutt, kjærligheten er evig. Den fyller alt med glede og liv.
Gå ut å gi kjærlighet, for husk at Gud er kjærlighet!

Er din kropp i svakhet, tynget ned av en sykdom? Da skal du vite at Gud er med deg. Vis Gud kjærlighet med takk og lovprisning under nærsagt enhver omstendighet, for når du gir Gud æren i alle omstendigheter da tråkker du på de onde ånders verk. Og ofte vil sykdommen avta.

Autoritet:
Men for at du skal kunne gi en befaling må du være frelst og tilhøre Jesus Kristus. For Han er vår himmelske Far og sitter på tronen, og vi er der sammen med Han. Vi har del i den seirende makten i åndeverdenen, fordi Jesus Kristus seiret over Satan på Golgatas kors, og ved oppstandelsen bar Jesus også sine barn opp ved hans side. En General uten embete kan ikke gi befalinger, da har han bare en tittel og ingen autoritet. En styrmann som drikker seg full vil seile skuta på et skjær fordi han har mistet dømmekraften. En pilot uten teknisk oversikt bak spakene vil raskt komme ut for problemer. Slik er det også for oss kristne om vi ikke helligjør oss i Kristus, ber daglig og følger Guds bud og lære.
Webside drives av  Vistaprint