- STYRKE OG INNSIKT
 -


Paulus’ brev til efeserne, 3, 14.

Bønn om styrke og innsikt
Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
Må han som er så rik på herlighet,
          gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
          og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige
          bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
         
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
          og kan gjøre uendelig mye mer
          enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
          gjennom alle slekter og evigheter!
Amen.

Webside drives av  Vistaprint