- SPIRITISME
 -


SPIRITISME:Ved spiritistiske ritualer og seanser påkaller man Djevelen`s demoner.

Man åpner opp en portal, i et bestemt rituale, eller via en gjennstand.

De aller fleste som lukker opp disse portene er uvitende/-naive mennesker som jakter på spenning. Som regel er det et gruppepress, hvor det gjelder å holde ut lengst. Jeg vil kalle det for russisk roulette med 6 kuler i løpet istedetfor 1.
Det er myter omspunnet med spiritisme, og mange av de som har eller hadde kunnskapen, er blitt tiet om å snakke om eksperimentene i form av frykt.

Som regel er det intetanende tenåringer som utforsker åndeverdenen gjennom spiritisme. Men det finnes også Satan tilbedere, som selvsagt gjør det bevist. Ungdommene gjør det til en spennings verktøy, i mangel av å gjøre andre ting. De vil kanskje tøffe seg for hverandre og se hvor lenge de greier å "holde ut" frykten. Frykt kommer ikke fra Gud, men fra Satan. Satan har egentlig ingen makt, men han har kun den makt som mennesket lar han få lov å ha. Det som får Satans makt til å voksem er f.eks. stolthet, utroskap, synd, Ulydighet, fristelse, lyst, begjær, frykt, feighet, Egenrådighet osv. osv.Når Satan skaper frykt hos mennesket, da har han inngangs nøkkelen til sinnet ditt, og kan der gjøre enorm og uopprettelig skade, mange blir på livstid mørkeredd eller til og med havner på psykiatrisk klinikk.
Det å ta kontakt med døde på en slik måte er verre enn at en to åring leker med fyrstikker i foreldrenes gardinoppheng. Det som kjennetegner Satans verk, er; stjeling, mord, og ødeleggelse.
Johannes 10. 10 <<Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha evig liv og ha overflod>> 1:16. 5:40

Det finnes 4 typer grupperinger av Djevler,  som Bibelen taler om:
Maktene
Myndighetene
Verdens herskere
Ondskapens åndehær i himmelrommet

Åndenes navn er:

1. De urene ånder
2. De onde ånder
3. Demoner
4. Djevleånder

Urene ånder: Når det er snakk om urene ånder, sorterer både det seksuelle og det økonomisk urene under den gruppe ånder vi kaller for urene ånder.

Onde ånder: De onde åndene kommer mest med plager til sinnet, som tankekjr, og sykdommer, samt plager i følelseslivet, og kan angripe minnelivet til personen o.l.

Demoner: Disse kommer med falske doktriner. Vi kaller dem religiøse ånder. Vi har sett en markant fremgang i hvordan demoner har fått komme inn - til og med i våre menigheter i dag. Uviljen mot å ta til seg kunnskapen om disse åndskreftene, eller at det bare er ren uvitenhet, har gjort a disse demonene har fått fri adgang. Og de fleste pastorer aner ikke hva som foregår. De sliter selvsagt, men kobler ikke sine problemer opp mot åndskrefter. Jeg har selv blitt nektet å utføre helbredelse i en menighet, der forstanderne var for stolte. De mente vel at ingen utenforstående kunne komme her og komme her. Det var ikke pastorens vilje at jeg ble stoppet, men en djevelånd som talte gjennom pastoren, slik at jeg ble stoppet å utføre en Guds gjerning. Så djevelen gjennomsyrer ikke bare ugudelige, men også i de indre kretser av troende.
En del steder er det faktisk ikke pastorene som styrer menigheten, men de demoner som de har latt komme inn. Disse styrer. Demonene trives godt i menigheten, for det er jo der de får sin daglige føde og de kan egentlig føle seg ganske så trygge der. For det finnes jo ingen som skiller mellom disse demonene eller åndene, eller tar sin Gudgitte autoritet over dem, slik enhver troende SKAL gjøre.
 Det er slik med demonene som med de andre av djevelens ånder, at de trives best der de får sin føde. Og for hver gang de blir fødd, styrkes deres posisjon.
Din ettergivenhet for disse - er deres føde.

Djevleånder: Disse åndene manes frem ved hjelp av bl.a. Spådom og et nøkkel ord er New age. Det er de åndene som tegn og under i Satans navn. Når det gjelder New age, vet vi at spådomsånder er en stor del av denne praksisen innen New age.Spådomer likestilt med spiritisme og Satan tilbedelse. De som blir spådd i f.eks. Tarot kort, gir samtidig en invitasjon til Satan, at han får lov å komme inn i deres kropp, sjel og ånd.

En spiritistisk oppvekt ånd kan følge med deg resten av livet, og påføre deg vanvittige plager. Selv Legene på et sykehus vil ikke kunne finne en diagnose, selv om de ser at du er svekket, så kan de ikke forklare det.

Jeg kan forklare svært enkelt hvordan det er sammensatt.:

Se for deg at du og noen venner har universal nøklene til verdens farligste Fengsel,
bare for morroskyld går dere inn i fengselet om natten å låser opp fengsels-cellene til de farligste fangene, ingenting skjer der og da, men dere har frykt for at fangene skal våkne å merke at celledøra deres er ulåst. Dere vedder om hvem av dere som tørr å holde ut lengst inne i fengselet., Når frykten tar dere, og det vil den gjøre, da løper dere avgårde i panikk og hjem til mammas trygge hus. Det dere glemte og det alle glemmer er å låse etter dere. Og hva skjer?
Ja nettopp, fangene rømmer og blir svært vanskelig å fange og putte inn i cella sin igjen, om du ikke har Guds autoritet med deg.

Slik er det også under en spiritistisk seanse, hadde folk vist hva de holdt på med, så hadde de tenkt seg nøye om to og tre ganger., Dere blir som Aladin og lampen, dvs. at disse plageåndene kommer til dere, fordi det var dere som slapp dem løs, dere inviterte djevelen til deres sinn og kropper, følgene av dette er galskap, sykdommer, redsel osv. Deretter plager de dere helt til noen åndeutdrivere greier å drive dem bort, ved Guds hjelp i Jesus Kristus.Webside drives av  Vistaprint