- SPÅDOM
 -
Healing og Spåing
 
 
2. Krønikebok 33:6
"Han drev med tegntydning, spådomskunster, og trolldom og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i herrens øyne, og vakte hans harme"
 
5. Mosebok 18:10
"Falsk og sann profeti"
"Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann.
Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slik har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg."
---------------------------------
 
---------------------------------
Bare til opplysning!
 
Healing praktiseres som regel i universal betydningen av Guds- kraft eller i religions betydningen av Gudskraft. På den ene måten eller den annen, så bør enhver person som bruker Gudskraften, respektere dens makt og dens regler.
 
I Bibelen står det klart og tydelig at Gud avskyr spådomskunster og svart magi og trolldom, og folk som spør gjenferd til råds om andres fremtid.
Mange healere sier at de både kan heale og spå, (og det kan de sikkert)
Healing er blitt så allment populært at folk som tidligere bare spådde, sier nå som en helgardering at de også kan heale og -eller bruker tarot-kort o.l. til å spå og heale samtidig.
 
Da lurer jeg på med hvilken kraft de bruker til å heale?
for når Gud avskyr spådom og rådføring med gjenferd, hvordan kan det da være med Guds hjelp som de sier at de healer mennesker med?
 
Spådom og healing er to vidt forskjellige ting, og kan alldri gjøres sammen, de er som minus og pluss, ned og opp, nord og sør osv. Det er menneskene som roter det til. De bryr seg lite om hva som står skrevet eller hvordan reglene skal brukes.
 
Jesus sier at et rike som kommer i strid med seg selv ikke kan bli stående. Når Gud avskyr spådom, så avskyr Han også healing med Tarot kort, eller kombinasjonen med healing og spådom.  Dermed kan healing i Gudskraft alldri praktiseres sammen med spådomskunst. Tenk på det neste gang du ser en plass hvor healing og spåing står oppført sammen. Jeg kan garantere, at får du healing av en spåmann/-kvinne, så får du alltid noe uhyggelig med på kjøpet, bak din rygg. Noe blir å forfølge deg (en slepeånd) . Det vil du merke en tid etterpå.
 
Ondt kan ikke ondt fordrive. Dermed kan ikke healing med englekraft heller gjøre noe godt mot det onde. For som Guds ord sier så er Engledyrkelse avgudsdyrkelse og har ingenting med helbredelse å gjøre, dermed er engledyrkelse noe ondt og kan ikke helbrede sykdom.
 
 
 
Jesu makt over onde ånder
Lukas 11:14
 
En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fòr ut begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa:<<Det er ved hjelp av Belsebul, herskeren over de onde ånder, at han driver de onde åndene ut>> Andre ville sette han på prøve å krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus viste hva de tenkte, og sa til dem:<<Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Belsebul at jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Belsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det med Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere.
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint