- SJEL, ÅND, KROPP
 -
Kropp, Ånd, Sjel

Gud er; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Vi mennesker har en kropp, vi har en ånd og vi har en sjel.
Mennesket er delt inn i 3 ulike deler.
Fordi vi er skapt i Guds bilde.

Kroppen er ditt jordiske hus, den har du til låns her på jorden. Når kroppen dør, overtar din ånd, og sjelen går dit den hører hjemme.
Når kroppen din her på jorden blir overtatt av sykdom eller en plage, er det ikke du som er syk, men kroppen din., Du er ånden som har denne kroppen til låns. Derfor blir det feil å si at det er du som er syk, for det er kun kroppen din som er syk. Ånden din er hel og ikke syk.
Når kroppen din dør, venter dødsriket eller himmelen på deg, da må det være herlig å se frem til å få møte Jesus. Ser man på sykdommer og plager, som onde ånder som prøver å ta bolig i èn kropp, så vet helbredere som regel at det er gjennferd ånder og onde ånder manet frem fra djevelen som er på søken etter et hus og et hvilested. Det er da en kristen kan be Den Hellige Ånd komme inn i den kroppen som lider, å ta bort den urene ånden som har bosatt seg der, disse urene og onde åndene er ikke menneskers døde ånder men ånder manet frem av djevelen for å skape frykt og plager. Har man det som utgangspunkt i en helbredelse, så er det med letthet å fjerne all slags sykdommer, fordi sykdommene har ben å gå på, og kan derfor jages bort fra mennesket som lider, Jesus har jo seiret over Satan, derfor går vi med seieren i hånd og kaster djevlene ut fra hvem som helst.

Jesus Kristus, Guds Sønn, taler om urene og onde ånder i Bibelen. Det er disse åndene som befester seg i et menneske som lider av sykdom. Du trenger ikke å ha tro for å bli helbredet, men troen kommer som regel når du har opplevd hå bli helbredet ved Den Hellige Ånds salvelse. Jesus hjelper de som ber han om å hjelpe, be så skal du få, sier Jesus.

Det er herlig å ta Jesus inn i sitt hjerte og helst før en sykdom skulle inntreffe. Når man blir døpt får man del i Den Hellige Ånds tjenester, men det holder ikke altid å "bare" være døpt, du må ha en lengsel etter Jesus i ditt hjerte, du må søke Guds ord, slik at Guds ord og Den Hellige Ånd får innpass i ditt hus, Jesus har renset deg med sine sår på Golgatas kors, for han døde for at vi skulle bli fri fra satans djevelskap. Ta Gud inn i ditt hjerte idag, du har liten tid på deg, hver dag kan være din siste.

Det Jordiske liv har du til låns, det er en liten tid man har den til låns på jorden. Hva skal man da med jordisk rikdom, når det er rikdommen etter livet som er den viktigste, for det er den himmelske rikdommen du skal livnære deg på etter ditt jordiske liv. Mange mennesker karrer til seg ufattelig store mengder jordisk gods, for hva? rikdommen blir uansett igjen på jorden etter din død. Folk forsikrer husene sine, bilene, båtene, feriene sine, slik at om noe går galt, så får de i det minste erstatning for sitt tap. Men hvorfor er det så få som forsikrer livet etter døden? Det som er garantert, er at alle vil møte døden en eller annen gang. Hvorfor ikke gjøre noe med det idag? Du kan forsikre deg mot den evige død, i troen på vår frelser Jesus Kristus. Ingen andre enn Han kan frelse deg fra den evige død. Har du noe å tape?? Eller er du en gambler? forsikre de materielle ting på jorden kan folk, men å forsikre sin ånd mot den evige død er det nesten ingen som tenker på. Ikke tenk at dommedag kommer om 50 eller 100 år, tenk at dommedag kan komme når tid som helst for akkurat deg, i form av en ulykke, sykdom osv. Grip sjansen i dag, ikke vent på frelsen til du blir gammel og glemsk, da kan det være langt på vei for sent, Jesus sier at man skal kjenne sin besøkelses tid, og har man utsatt den, så kan det være for sent.  

Jesus sier: Det skal være lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for et menneske med overflod av jordisk gods å komme inn i Guds rike.

Jesus sier, at man skal leve sine dager som om hver dag var den siste. Hver dag har nok med sine egne bekymringer, lev derfor i nuet og ikke bekymre deg. Bekymringer blir bare dobbelt opp om du går å tenker på de. Bekymringer gjør aldri noe godt ut av seg. Lev derfor så bekymringsløst som mulig, og la Jesus Kristus ta seg av dine dagers bekymringer. Legg alt i Herrens hender, la Han ransake ditt hjerte, slik at du får alt det du trenger, når du trenger det, ikke før og ikke etter, men i nuet der og da, her og nå. Gud velsigne dere som gjør godt for din neste!
Halleluja, lovet være Herren, Den almektige himmelens og jordens skaper, som kom til jorden, led og døde og sto opp fra de døde, for at våre synder skal bli tilgitt og for at vi skal bli frelst og arve Guds rike. Amen!


 

Webside drives av  Vistaprint