- SEND INN DITT BØNNEEMNE
 -

Markus 16, 17:
Og disse tegnene skal følge dem som tror:
I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.

Lider du av en sykdom? Det er ingen sykdom som er for stor for Gud. For Gud er ingenting umulig, alt er mulig for den som tror, kom til Jesus med din sak og la Gud flytte fjellet for deg! Vi står alle under Guds nåde!

Guds gaver er for dyrebare til at de kan selges eller kjøpes for penger. Guds kraft er himmelsk og ikke av jordisk, ingenting av jordisk gods kan veie opp for Guds kjærlighet til deg. Derfor gis den i gave gratis til alle som tror på Jesus, og som vil ha Jesus som Herre i sitt liv. Barn helbredes etter foreldrenes samtykke, men for Jesus er barn alltid velkomne! For Guds rike hører barna til! Vi er Guds barn!

Navn:
E-Post og telefon nr:
Bønnemne/Forbønn

Oppstart 1. Mai - 2012

Webside drives av  Vistaprint