- SANNHETEN OG LØGNEREN
 -

Jesus Kristus= Sannheten,
Han taler bare det som er sant.
Satan= Løgneren,
Han taler bare det som er løgn.          

For å kunne erobre et landområde i krig,
holder det ikke med å teppebombe landet,
man må ilandsette soldater å innta landet
med fotfolket, først da kan området bli erobret,
og erobrerens flagg kan bli satt på kartet.
Jorden er skapt av Gud, men hærtatt av Satans
demoner og onde ånder.
Gud har gjort krav på jorden,
ved sin Sønn Jesus Kristus.
Seieren ble fullbyrdet ved korsfestelsen og
oppstandelsen. Gud seiret.
Men for å kreve seieren og innta
landområder for Gud, så kreves det frelste
mennesker av kjøtt og blod.
Se på det som om Gud teppebombet jorden
og knuste ondskapens general.
Det må likevel en menneskelig erobring til,
for at flagget/korset kan settes i bakken.
Kristne må komme seg ut i verden å proklamere
seieren.
Jesus har gitt oss korset (flagget),
alt vi trenger å gjøre
er å ta med oss korset å plante det i bakken
på seiersmarken.
Alle frelste har en rustning,
et troens skjold og et Ordets våpen.
Med denne Guddommelige utrustningen
kan ingenting drepe sjelen din.
Husk at vi ikke er i kamp mot kjøtt og blod,
men mot onde ånder, demoner, og myndigheter i åndeverdenen.
Når vi ikke skal kjempe mot kjøtt og blod,
menes det med at vår kamp ikke står mellom
mennesker, vi skal ikke gå til krig mot noen,
eller slå et annet menneske, eller drepe det,
vi skal heller ikke hate et annet menneske,
for vi er ikke i kamp mot kjøtt og blod,
men mot ondskapens åndehær i åndeverdenen. (himmelrommet)
Da nytter det heller ikke å påstå at man er kristen
å gjøre som tempelridderne gjorde,
å drepe i Guds Navn.
Det er nemlig ikke av Gud å gå rundt å spre hat
og frykt eller drap.
Når det oppstår grupperinger i Norge, England
og ellers rundt om i europa som kaller seg
for kristne, men som bærer hatets budskap med seg,
så er de ikke annet enn
bærere av Satans merke.

Gud har gitt oss sine barn seieren.
Da nytter det ikke å være tafatt, dere kristne sjeler,
gå ut å forkynn "himmelriket er kommet nær",
helbred syke og vekk opp døde,
gå ut å gjør en Guds gjerning,
slik det står skrevet at vi skal gjøre.
For åndskampen er allerede gjort for oss
ved Jesus Kristus.

I dagens Europa er det dessverre mange radikale grupperinger som har begynt å kalle seg for kristne,
de hater og vil nedkjempe mennesker fra
andre kulturer og religioner,
de skaper ingenting annet enn frykt og destruktivitet
i sine fotspor.
Hadde de vært frelste mennesker,
kunne de kalt seg for kristne og da hadde de
vist at Jesus Kristus ikke kom til menneskeheten
med en hatersk religion,
men en åpenbaring fylt av kjærlighet.
Da hadde de vist at Jesus er selveste kjærligheten
og ga oss kjærligheten for at vi skulle gi den
videre til andre mennesker.
I Matteus 22 står det skrevet:
 «Mester, hvilket bud er det største i loven?»
 Han svarte: «'
Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
' 38 
Dette er det største og første bud.
Men det andre er like stort:
'
Du skal elske din neste som deg selv.

Jesus Kristus har seiret over alt det som er ondt.
selv fryktens ånd frykter Navnet Jesus. Kristne,
altså frelste mennesker, skal ikke frykte andre
enn Gud, frykter du det onde,
så er du ikke skikkelig frelst,
da har djevelen ennå litt taket på deg.
Så hvordan kan da folk kalle seg for kristne,
og likevel ha frykt for andre kulturer, innvandrere
og de religiøse, for religion er menneskeskapt,
og er ikke skapt av Gud.
Kristne mennesker skal ikke
rundt å ha frykt, de skal ikke gå rundt å bære hat,
for vi skal jo være tilgivende og spre kjærlighet
og vekst for Gud. Og ikke hat og vekst for Satan.
Vår kamp ER IKKE mot mennesker,
men mot Djevelens ånder og demoner,
og vårt våpen er bønn og kjærlighet,
og bak våre våpen står Gud.
Serafene, Kjerubene, Erke-Englene og
Englene står til Guds disposisjon.
De er skapt av Gud for Gud.
Det er ikke opp til oss mennesker å gi englene ordrer.
Englene er Guds budbringere og åndelige soldater,
de adlyder Gud og ikke mennesker.
Ønsker du å tale med engler,
er du nødt å tale til Gud først, gjennom bønn (og faste).

Satans engler derimot lar seg lett kontakte,
de ønsker å fremstå som
Guds gode engler, for hva er ikke vel ikke en
enklere måte å tilnærme seg et menneske på enn å kamuflere seg som en god engel.
Satan er jo forkledningens mester.
Bibelen sier at Satan kommer til deg i saueham,
men innvendig er han en glupsk ulv,
som sluker hele deg. Gir du Satan fingeren,
så tar han hele sjelen din. Han er en kameleon.

Når et frelst menneske dør , havner ånden i Guds favn.
Menneskers ånder som ikke har mottatt frelse,
havner i Djevelens fangenskap.
Gjennferd er Satans redskap/sendebud,
som også er bærere av sykdom og plager.
De er urene/- og onde ånder som Bibelen taler om.

I disse dager florerer det med mennesker som
tilsynelatende kan oppnå kontakt med en
menneskelig ånd, det er store personligheter på
TV som fremstår som perfeksjonister i å oppnå
kontakt og tale med de døde.
Jeg så et program på TV, en amerikansk kvinne
levde av å underholde mennesker med å være
de dødes talerør.
Det ble opprettet kontakt med endel døde-
slektninger, og mye personlig informasjon
fra den avdødes ånd ble gitt til de pårørende,
slik at det skulle bevises at vertinnen virkelig
hadde kontakt med en ånd.
I en av episodene ble det snakket om at ånden
hadde det fint der den var, og at den kunne gjøre
hva den ville i åndeverdenen. Den kunne til
og med reinkarnere seg om den ville det sa den.

Hva vet vel vertinnen om hvem hun snakker med?
Guds ord sier at man ikke skal ha samtale med
de døde,for ettersom de ikke har funnet fred
hos Gud, så er de i Satans makt, og den som taler
er ikke en menneske-ånd, men ånden Satan.
Da Jesus helbredet en mann i Kapernaum
som var besatt, spurte Jesus hvem denne ånden var,
ånden svarte at "Mitt navn er Legion, for jeg er mange". Dette var en demon av Satan.
Jesus jagde så denne ånden inn i en svineflokk på flere tusen dyr og alle løp de i vanvidd ut for en skrent
å druknet. Satan er den STORE løgneren,
 Djevelen ga en løgn til Eva og Adam,
han forrådte de, og gav dem en løgn som førte
 dem bort fra Gud.
 Det samme
gjør han den dag idag,
han sprer løgner overalt, og folk
elsker å la seg
 villede. For hva er lettest å høre på, sannheten eller løgnen?
Sannheten er altid bare èn ting, den er kjedelig
og smertelig, men den er først og fremst sant.
Mens løgnen er alt det som folk liker å høre på,
fordi det er spennende og det klør i ørene,
slik at man vil høre mer.
Sannheten er at Jesus lovte oss forfølgelse,
strev og slit om vi valgte å ta opp våre kors
 å følge Han, og har vi først gjort det å strevet
oss gjennom åndskampen sammen med Jesus,
da skal vi her og nå på jorden, få høste i overflod
av alt vi ber om, etter hjertets lyst, for vi ber ut fra
 den ånd vi har i våre hjerter og det er Guds ånd.
Gud er "El Shadai" som betyr overflodens Gud.
 Og til enden arver vi Guds rike.

Løgneren er Satan. Er det ikke litt merkelig at
 Satan hele tiden prøver å skjule de kristnes makt og autoritet i samfunnet?
Det at vi foreksempel kan helbrede syke,
tale i tunger osv.  Det blir ledd av og hånt av.
 Mens Krystall Healere, spådom, englekort og til
og med folk som har daglig kommunikasjon
 med engler og døde ånder, det er en selvsagt sannhet.
Men med engang vi nevner Navnet Jesus,
da blir vi uønsket også innenfor den alternative sfære.
   Om de kristne ikke hadde noen makt,
 hvorfor vil da Satan prøve å skjule den
for menneskeheten? Hvorfor blir vi nærmest hatet,
 bare fordi vi tilhører Jesus Kristus? Det er fordi,
de som hater oss er av verden, de har latt seg
binde av Satans forførelser.
 Sannheten er at vi som er kristne har makt over
 djevelen fordi Jesus Kristus har beseiret djevelen
 på korset og ved oppstandelsen.
Djevel=Baktaler. Han er Legion, fordi han er mange,
 han er en mester i å forkle seg, han gir seg til
 kjenne blant super apostler, falske helbredere, falske forkynnere, falske karismatiske prester osv.
Hvordan skal vi finne ut av hvem som taler sant da? 

  Matteus 16
 Ta dere i vare for de falske profetene!
De kommer til dere i saueham, men innvendig er
de glupske ulver.
 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt,
et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre
kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan
ikke gi god frukt.
 Hvert tre som ikke bærer
god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!'
 skal komme inn i himmelriket,
men den som gjør min himmelske Fars vilje.
 22 Mange skal si til meg på den dagen:
'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn,
drevet ut onde ånder ved ditt navn
og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?'
 Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere.
Bort fra meg, dere som gjør urett
!'

 
Når det gjelder de som påståelig snakker
med de dødes ånder, har jeg dette å si:
Og hør her, la oss nå si at din far
var blitt kidnappet.
Han fikk lov å ta èn telefonsamtale hjem
til familien. Om faren din hadde hatt en pistol
rettet mot tinningen og ble truet med det
ene og det andre om han sa sannheten,
tror dere da ikke at han ville gitt en hvit løgn
til dere og fortalt at han hadde det bra og
ble tatt godt vare på for ikke å uroe dere og
for å berge livet sitt?
Om/Når disse åndene virkelig snakker med oss mennesker, hva hindrer Satan tilå ikke gjøre det samme som kidnapperne?
Satan har disse åndene i sin fangenskap,
han kan gjøre hva han vil med dem,
for han er herre over de åndene.
Åndene er nødt å fortelle en løgn,
for Satan elsker jo løgner og alt det som er av
det svikefulle og forførende.
Og det verste av alt er at menneskene
elsker å høre på løgneren, han lover
gull og grønne skoger.
Satan har mye makt her på jorden.
Jesus kalte Satan for verdens fyrste,
så det er ikke bare å følge sine egne veier
å tro at du kan stå alene imot denne
ondskapens slange.
Men slike ting tåler ikke mennesket å høre,
for det klør ikke i deres ører til å orke å
forstå sannheten. 

Det står mange plasser i Bibelen at man IKKE skal
snakke med de dødes ånder, for Gud vet at de
åndene som kontakter mennesker er i fangenskap
av Satan, og snakker ut ifra Satans forførerske tunge,
Satan gir ingen nåde men han er rik på illusjoner.
Og når mennesket blir villedet til å tro at det er en slektnings ånd de har kontakt med, så går
mennesket lenger bort fra Gud,
og kommer innenfor  rekkevidden til Satan.

'Når mennesker føler at det spøker i huset deres,
og de sier at det bare er en gammel bestemor,
den snille onkelen eller en liten søt gutt som går igjen.
Så blir jeg ofte fortalt at beboerne synes det er
greit å ha den ånden værende hos seg.
Om nå ånden så ut som ditt verste mareritt,
så ville saken vært en annen eller? 
Dere skal vite at åndene kan innta hvilken som helst skikkelse, for de er under Satans makt og fangenskap,
og han er forkledningens mester.
Ofte når det er ånder i hus,
så går det ut over folks helse og sinnstilstand.
Det vil si at åndene er av helvettes mørke mareritt
og har ingenting godt å komme med.
De blir værende der til det kommer noen å setter
seierens kors/flagg i bakken å erobrer huset
i Jesu Navn.

Hva skjer når ikke-kristne driver ut onde ånder?
Gud sier at Satan ikke kan drive ut Satan,
noe som er av det onde kan ikke drive ut noe ondt.
Men det kan lage illusjoner
som om at åndene var drevet ut.
De er ikke drevet ut, men de lar seg skjule.
Åndene vil komme tilbake med større styrke enn før,
for Satan lar seg ikke drive ut av menneskelig kraft.
Han gir ingen nåde om noe ugudelig
menneske står å utfordrer han.
Satan kan bare jages bort ved Navnet Jesu Kristus.

Vi er jo ikke i kamp mot kjøtt og blod,
men mot Satans listige knep og forførelser.
Djevelen vet at han kan skape illusjoner i
menneskets sinn, for det er der den virkelige
kampen står.
Det gjelder å erobre menneskets sinn og hjerter,
Satan erobrer sjeler i form av frykt
og hatets manipulasjon.
Er man med i en radikal bevegelse som har
som mål å skape frykt og hat rundt seg,
da er man mot Gud, og et redskap for Satan. 
De radikale organisasjonene gjør alt det som Bibelen
og Guds ord taler imot.
Når de atpå til kaller seg for en
kristen organisasjon, så er det stor spott mot Gud,
og jeg er viss på at Guds vrede over dem ikke
vil gå upåaktet henn.
Men de er iallefall med på å oppfylle Daniels profetier.


Har du et kjæledyr, og du elsker det, da gir du det en godbit når det gjør det
som er riktig, Når kjæledyret er sulten da gir du det mat. Når vi gjør det til våre kjæledyr. Hvor mye mer skal da ikke kjærlighetens Herre gjøre det mot Hans troende? Vi er ikke kjæledyr, men Ordets etterfølgere. Vi er Guds talsmenn, uansett om vi er prest eller en liten frelst. Alle står i et, under Gud.
Ingen er høyere eller lavere under Gud. Frelste sjeler, er Guds barn.
Fariseerne sa til Jesus, "hvorfor går du å forkynner til tapte sjeler?
drukkenbolter, og dagens syndere? Jesus sa" jeg er ikke kommet for å gi frelse til de som rettferdige, men til de bortkomne som har gått seg vill.
   Jeg oppfordrer alle menneskeer som leser dette, til å gi Kristus
en sjanse, si "Jeg (navn) ønsker åpenbaringens ånd, jeg ønsker sannhetens ånd,
jeg ønsker kjærlighetens ånd i Jesus Kristus over meg og i meg
. Slik troens kors ble satt som seier til verden, vil jeg etter Guds vilje i Kristus Jesus også seire over alt ondt som kommer i min vei.


Verdens fyrste er Satan, han har makten her på Jorden, dessverre er det så alt for mange mennesker som lar seg kontrollere av Satan. De lar seg styre som en pinoccio, uten å ense det. Da Jesus var i Getsemanes hage i Jerusalem, var Peter sammen med Han.
Det var like før Korsfestelsen.
Da sa Peter til Jesus; "Herre, jeg vil ikke at du skal korsfestes",
Jesus sa; "vik fra meg Satan". For korsfestelsen var jo det Jesus kom til oss for å utføre, slik at vi kunne få tilgitt våre synder og helbredet våre plager og sykdommer og arve Guds rike. Så selv om man er aldri så nær Jesus, så prøver Satan å overta ditt sinn, slik han gjorde med Peter (disipelen).  
Jesus sa at penger er roten til alt vondt, derfor er penger mer en forbannelse
enn en velsignelse. Så desto mer penger og eiendeler du har, desto større grep
har Satan over ditt liv, for det som er av Jorden tilhører Jorden, og Jorden er Satans rike. Derfor sa Jesus til de menneskene som ønsket å følge Han,
at de måtte kvitte seg med alt de eide, først da kunne de følge i Jesu følge.
Derfor er det verre for en rik person å komme inn i Guds rike,
fordi han/hun er eid av Satan. Tjener du penger uten å gi tilbake nok, da tjener
du i grunn Satan. Tjene penger= Tjene Satan. Og her finnes det ikke noe "men". Jesus sa" Det skal være lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, en for en rikmann å arve Guds rike".
Jaja sånn er nå sannheten, men løgnen er alltids lettere å forholde seg til,
for den er ikke så smertelig. Men smerten blir 1000 ganger verre når den blir avslørt som den løgnen den er.
Måtte Guds vilje skje på Jorden som i Himmelen. Amen!


Webside drives av  Vistaprint