- PROFETISK TALE
 -

«For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene (Amos 3.7.)»
Hva har han åpenbart for sine tjenere profetene?

Bibelen sier: «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode (1. Tess 5:21)», og «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier (1. Kor. 14:29)». Vi skal ikke forakte og blåse av det som kommer, men prøve alt og holde fast på det gode. Vi forstår stykkevis og profeterer stykkevis, men ser vi på profetier som har vært gitt over Norge de siste 20-30 år dannes et klart bilde av en kommende vekkelse over landet.

«Hvor langt lider det på natten?», var omkvedet blant vår foreldregenerasjon når det gjaldt endetiden. Dette begrepet har ikke blitt mindre aktuelt med årene. Skriften formaner oss til å være våkne og leve i forventning slik at vi kjenner tidene og at gjenkomsten ikke skal komme overraskende på oss.

Vi ønsker alle å forstå tiden vi lever i. Vi hører også om at det skal komme en innhøstningsvekkelse over landet før Herren kommer igjen. Er dette mulig, og hvordan kan dette skje? Lever vi i forventning på Jesu gjenkomst? Hva gjør det evt. med våre valg i liv og tjeneste? Satser vi alt på denne verden, eller er ilden på innsiden fortsatt like sterk som den dagen vi ble frelst? Er det JEG som lever i Kristus, eller er det KRISTUS som lever i meg? Vil vi i det hele tatt at Han skal bringe vekkelse over landet, og vil vi i det hele tatt være i stand til å kjenne Jesus igjen når Han kommer med sin vekkelse over Norge?

Tar du imot Jesus?

Israel ventet på Jesus, men de tok ikke imot ham da Han kom. De ventet en helt annen person, en konge i pomp og prakt som kunne styre landet med lov, makt og kraft. De fikk et barn svøpt i en krybbe som kom med nåde og kjærlighet. Hvis vekkelsen over Norge kommer på «en annen måte enn vi kan tenke oss til», kan vi da gjenkjenne Jesus? Selv Jesu disipler kjente ham ikke igjen da Han samtalte med dem på veien til Emmaus. Hvorfor? Fordi Han kom i en annen skikkelse enn de foventet. Det var ikke slik de ventet å se Jesus komme. Er vi forberedt på en vekkelse i en «annen skikkelse»? Jesus vil åpenbare seg på nye måter og gjerne på andre måter enn vi tenker. Vår oppgave er å vandre helhjertet og i nærhet med Ham, slik at vi kan skjønne tidene og være istand til å kjenne hans røst og åpenbarelse til oss. Den Hellige Ånds vind blåser dit den vil.

Webside drives av  Vistaprint