- PRØVELSER
 -

Prøvelser:
Under Guds vinger er du alltid trygg, men når du skal ta en prøveflyging fra ditt rede er det viktig at du møysommelig lar deg rettlede, refse og undervise gjennom et aktivt kjærlighets trosliv, bønneliv og tilbedelse av Gud. Gud er din læremester, Han vil at du også skal lære deg å være utholdende i bønn og tålmodig i å vente på bønnesvar. Noen prøvelser vil komme, og det er jo gjennom prøvelser vi får sjekket om troen vår holder mål eller ikke, derfor skal du bare ta imot prøvelsene som kommer med et åpent sinn å se på det som en gymtime. Holder ikke troen vår mål, da må vi sette igang tiltak som forsterker troen vår slik at vi ved neste prøvelse greier å stå imot å komme styrket ut. Bare gjennom prøvelser får vi visshet om vår tro er sterk nok, så vi må bare takke Gud for at Han tillater oss å måtte gå gjennom prøvelser for hans skyld. For det er jo gjennom Tro at du er frelst, så for å beholde et godt vennskap med Kristus eller mere til få et sterkere bånd så er det opp til deg at troen blir styrket i ny og ne slik at tentamen blir bestått og oppdateringen fullført.

Webside drives av  Vistaprint