- PRØVE ÅNDER
 -

Omvendelse av syndelivet:
Det å være en kristen kan gi deg mange prøvelser og fristelser, spesielt prøvet blir de som er ny-frelst. I starten av ditt gjennfødte liv er du som et lite barn, en ny verden med Kristus som din Far ligger åpen for deg. Men nå har du også fått en fiende som du må kjempe mot å stå imot med nebb og klør, djevelen. Det beste er at du er i fellesskap med Gud gjennom hans Sønn Jesus Kristus, og som endel av Guds familie har også du seieren i din makt. Som et frelst menneske og sjel er din oppgave å kle deg om i Guds rustning, slik at du får hjelp i kampen mot ondskapen.

Prøve ånder:
En ting som er svært viktig å vite er at med en gang du bekjenner deg til Jesus Kristus som din Herre, så starter djevelen med sine listige angrep for å prøve å uroe deg, og gi deg frykt og angst og dårlig samvittighet. Samvittigheten din kan raskt bli din fiende som vil prøve å dømme deg. Da skal du bare be imot de tankene, be de om å forsvinne i Jesu Navn, og da er de nødt å trekke seg tilbake.
Paulus skriver om Nådegavene i Korinterbrevet, der er det spesielt èn gave som du skal be om å få så snart du har tatt imot Jesus. Den Nådegaven er; Å prøve ånder. Det vil si at du får evnen til å gjennkjenne onde tanker, menneskers list, fristelser, synd, og ta nødvendige mottrekk som lar deg leve livet i frihet. Noen eksempler på denne prøvelsen kan være;  At du setter deg ned å begynner å lese Bibelen, omtrent samtidig får du en tanke om at du må først støvsuge gulvet, vaske koppene, gå ut med søpla eller gjøre andre ting også lese Bibelen senere. Dette er angrep fra djevelen som ikke liker at du skal lese Guds ord.

Andre prøvelser som bruker å oppstå når du skal ha alene tid med Gud er at telefonen ringer, det ringer på døra di og noen vil besøke deg, noen vil ha deg med ut på fest osv. Det pleier å dukke opp de merkeligste situasjoner i det et menneske har vendt seg om til Troen på Jesus Kristus. U-naturlige hendelser pleier også å dukke opp med jevne mellomrom for å lede deg bort fra Kristus, disse fristelsene kan være tidligere bekjentskaper som du ikke har sett på 5, 10 eller 20 år og som plutselig inviterer deg med ut på fest. Sjefen din på jobb er sur på deg uten grunnlag, kollegene dine begynner tilsynelatende å mislike dine holdninger, naboen irriterer seg over noe på eiendommen din, kona er misfornøyd med ekteskapet o.l. det er utallige prøvelser som kan oppstå, og mange av disse er åndelige angrep rettet mot deg for at du skal ha tankene dine borte fra Gud.
 
Frister dine gamle venner deg med på en fest for gamle dagers skyld, skal du takke nei fordi du har omvendt deg fra ditt gamle syndige liv, du er ikke lenger den gamle deg, du er omvendt i Jesus Kristus og født på ny. Om du tenker at det ikke kan skade med en liten fest så bør du med engang arrestere den tanken å befale den bort, om du ikke greier det og lar deg friste så er du på vei bort fra Gud og trekkes mot djevelens listige plan. Dette kan føre til fall.
  Kanskje tenker du at et glass vin eller øl skader jo ingen, en sigarett skader heller ikke osv. Så tøyer du grensene å tar litt mer her og litt mer der, du blir kanskje invitert på etterpå-fest og før du vet ordet av det er du en frafallen på vei ned med skipet. La deg ikke lure eller friste av djevelens påfunn.

Vantro mennesker/ateister o.l. som ikke tror på Gud eller djevelen, er de som djevelen frister deg med. De vantro trenger ikke tro på djevelen for å være med i hans listige angrepsplaner. Oppgaven din er å stå djevelens angrep imot, stå imot synd, stå imot fristelser, stå imot misledende tanker, stå imot din dømmende samvittighet. Ta i bruk Guds autoritet og seirende sverd (Ord) over djevelen og befal de onde åndsmaktene bort fra deg i Jesu Navn. Bare husk at når du har sluppet Jesus til i ditt liv, da er du herre og har makt over Satan, og hva enn du befaler hans makter om, så må de vike unna deg. For Jesus Kristus som er i deg, er sterkere enn han som er i verden!

Men vi skal heller ikke tro enhver ånd. Vi skal lukke våre ører for falsk forkynnelse. Ja, vi skal protestere mot all lærdom som motsier Guds ord i Bibelen (Ef 5,6; Kol 2,4). Enhver bekjennende kristen har her en klar forpliktelse. Forkynnelsen som en hører skal prøves på Bibelens ord. Vi skal ikke godta alt som lyder fra en prekestol. Tvert imot – vi har plikt på oss til å protestere uten personsanseelse. Som kristen er vi kanskje nødt å lide litt for rettferdighetens skyld, men husk at Jesus har lidd før deg, og Han kjenner alt ved din kropp og sinn fordi du er hans største skaperverk. Jesus gir deg mot og styrke, frimodighet og kraft når du er under angrep, for med Jesus vil du alltid komme seirende ut av livet.


Webside drives av  Vistaprint