- PÅ VANDRING MED GUD
 -
I min ungdom var jeg ute for noen  ulykker som Gud være takk endret livet mitt til et liv på vandring Gud. Jeg er frelst i nåde, og mine gaver er gitt i nåde. Alt vi mennesker opplever i kristenlivet vårt, er gitt i nåde. Takker Gud for at Guds nåde er stor.  Mitt liv er blitt totalt forandret etter at jeg ble frelst, mange folk fra min fortid kjenner meg nesten ikke igjen. Jeg har ingen kraft eller styrke i meg selv til å helbrede, den æren har Gud ene og alene. Jeg tilber Gud gjennom Sønnen Jesus Kristus, og er bare glad Han vil bruke meg som en kanal til å formidle Guds Ord/helbredelser. Men når sant skal sies så er det også ganske slitsomt å være en "skyteskive". Man må takle alle type mennesker, og deres sinns tilstander. Når man er plaget av noe over lengre tid og er møkka lei av alt, så er det forståelig nok ikke like greit enkelte ganger å være hyggelig og i møtekommende ovenfor en helbreder. Mye må takles, og det krever av og til ganske mye av meg som helbreder. Dette sliter på over lengre tid, så det er vel ikke uten grunn til at de fleste som driver på med dette er godt voksne mennesker og gjerne nærmest over fylte 50 år.

Å ha dette som et levebrød kommer ikke på tale, men det er en stor fristelse i seg selv å stå imot å ta betaling for dette. For det er jo en kjennsgjerning at mange såkalte healere tar seg grådig betalt for sine minutter på spåtelefoner osv. Så hvorfor skulle ikke en helbreder kunne gjøre det samme.. Vel det er Gud som skal ta seg av den saken uansett. Om helbrederen absolutt føler seg kalt til denne gjerningen, så bør det skje helt frivillig på dugnad. Men alle har jo rett på å leve, og ha penger til husleie og mat. Derfor er ikke helbredelse slik jeg ser det, mulig å gjøre på heltid. Helbredelsen bør kanskje ikke skje i stor skala i det hele tatt, men ta de som man "tilfeldig" møter på sin vei. Mange er nok uenig med meg der, men man kan ikke leve på luft heller. Jobb må man ha, og da er det lite krefter til å helbrede på fritiden. Men se bare på Jesus, Han var snekker av yrke. Og det tyder på at man skal ha en jobb for å tjene til livet på, og ellers kan man gjøre som man vil med å hjelpe på fritiden hvis man føler for det.
Dette er mine tanker i skrivende stund, men livserfaring kan jo endre på det etterhvert.

Jeg setter pris på at Gud har valgt meg til dette arbeidet, men uansett er jeg bare hjertelig glad for at Han har gitt meg frelse. Gud er god! Det er herlig å leve et liv uten angst og frykt og bekymringer. For alt kan vi legge fremfor Jesus, Han tar de bort fra oss slik at vi lever i harmoni og fred med omgivelsene. Priser Gud, jorden og himlenes Herre!

Nådegaver kan man få selv om man ikke er frelst, jeg var selv ikke kristen eller frelst da jeg fikk del i nådegavene, jeg hadde rett og slett ikke peiling på hva det innebar å være salvet med en nådegave, unntatt at jeg bare viste at jeg hadde fått . Da jeg startet med Bibel lesning, innså jeg at Jesus søkte meg og jeg valgte å ta imot Han som Herren i mitt liv. Når vi tar imot Jesus, starter en omvendelse av vår karakter, Jesus Kristus fyller våre liv med hans karakter slik at målet vårt er å bli mer lik Han i alle forhold av våre liv, dette kalles for åndens frukt som er kjærlighet. Det gamle livets lyster og nytelser må bekjennes som synder før de kan bli lagt bak oss og vi blir gjennfødt til et liv i Kristus Jesus. For å få frukt ut av noe må det skapes der det er liv, et dødt tre kan ikke gi noen frukt, mens et levende og godt tre vil gi mange og gode frukter. Så jeg stilte meg disponibel for Herren, å ba Gud i mine bønner om å bruke meg slik Han ville. Og det tok ikke lang tid før jeg var aktiv i helbredelses tjenesten. Gud agerer på våre bønner raskere enn vi aner, hadde jeg vist at Han reagerte så raskt på mine bønner ville jeg kanskje ha utsatt det litt, men det var Den Hellige Ånd, som ledet meg til å be en slik bønn. Den Hellige Ånd er Guds Talsmann. Når vi blir frelst og blir åndsdøpt, kommer Talsmannen inn i vårt liv og lærer oss opp i Evangeliets kunnskap og visdom, Han oppmuntrer og trøster, gir styrke og kraft og utruster oss til kamp og tjeneste. Når jeg nevner kamp menes det med åndskampen mot Satan som begynner når du tar imot frelsen. Livet med Jesus er ikke et kjedelig liv på en luksusyacht men et kampfylt liv på et krigsskip. Guds Ordet er vårt våpen. Men vi skal ikke ha demoner og onde ånder "på hjernen", vi skal være oppmerksomme på angrepene, men vi skal ha blikket og fokuset på Jesus, det er viktigst. Det er egentlig et under å være frelst. Hvis ikke Jesus gir deg frelsen er det umulig å bli frelst.

Man kan faktisk oppleve å ha nådegaver uten at det har noe med Gud å gjøre. Se bare her hva Matteus 7, 22 sier om det:
 Falske disipler:
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.  Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

Falske profeter:
 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.  På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt.  Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.  Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.  Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Når man får del i en nådegave kan man la vær å bruke den, man kan bruke den rett eller misbruke den. Kjærligheten er frukten som beviser at ånden virker i våre liv.
Gis ikke frukten i kjærlighet, gir man ingenting ifra seg og Gud vil ikke ha virke i en slik adferd, fordi Gud èr kjærlighet. Så uten kjærlighet står du faktisk uten Gud. Om du ikke ærer Gud med nådegaven du har fått visner den, og Gud søker en annen i ditt sted. For Gud søker mennesker som er villige til å ære Han.

Sinne:
Kjærlighet er ikke bløtaktighet, kjærligheten skal gjøre oss i stand til å motarbeide Satans hat. Vi skal faktisk ha så kjærlighet til Gud at vi blir sinna på Satans verk. Vi skal være aggressive mot alt det Satan gjør mot oss og andre, derfor er det at vi er i en kamp og må gi befalinger og bekjempe sykdomsåndene med vårt sverd og skjold og da menes det med Ordets sverd, og troens skjold. Faktisk er det et svært interressant liv å være en aktiv troende, det skjer alltid noe rundt deg hele tiden, bare husk å ha forsvarsverket ditt i orden (tankebyggningene og sinnet). Jesus har faktisk øyne som ildsluer og tungen er et ildsverd, Han er Herre i universet, så Han er en fryktinngytende seierherre for djevelen. Så la oss gå ut i Jesu Navnet å kreve djevelen til regnskap!

Frelsen er det viktigste Gud vil oss, og alt er gitt i nåde og alt er gitt av Gud. Nådegavene er derfor et svært viktig virkemiddel for at folk skal kunne komme til tro å bli frelst.

--------
 Håndspåleggelse:
Jesus utdypet det flere ganger hvor viktig det er at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Guds Ordet som blir fremsagt gjennom en telefonsamtale har selvsagt like stor kraft som ellers, men mange ganger skjer det  at samtalen blir brutt eller forhindret, eller klienten blir forstyrret av ytre påvirkninger. -F.eks. De som blir bedt for finner på andre ting mens de blir bedt for, de går i kjøleskapet, de leser brev, aviser, snakker med andre, telefoner kjimer, folk kommer å forstyrrer, batteriet på mobilen kortslutter, bikja skal inn i huset, osv osv osv.. Det er jo nesten så det er litt humor i dette for vi vet jo hvem det er som vil forhindre oss i at mennesker skal bli helbredet. Når Satan har lesset en sykdom på et menneske vil han  også gjøre alt for å forhindre at den blir tatt bort.
Og takk Gud for at Jesus Kristus har seiret og vi går og gir seier i Jesu Navn!

Det er med andre ord godt å være tilstede, for da har helbrederen også større autoritet i rommet, og kan stoppe ethvert åndsangrep der og da.  Når man er fysisk tilstede med den syke, så har man mer kontroll også etter håndspåleggelsen, det kan være å gi trøst, sjelesorg, oppbyggende ord og oppmuntring o.l. Også er det jo så trivelig med en kaffeprat etterpå. Fysisk tilstedeværelse er like nødvendig for en håndspålegger som det er for en håndtverker. Om det er flere mennesker i rommet til den som skal helbredes og en av de er en vantro, så kan faktisk det være til hinder for at helbredelsen får god nok styrke.
-------
Bønneduker er tøystykker som jeg legger hendene på i tro til Jesus, å leser Guds Ord og helbredende løfter på. De salves med olje som et symbol på Den Hellige Ånd. De kan man legge under hodeputa eller gå med på innersiden av sokken eller skjorta. Når den blir lagt på legemet til den syke i tro, vil den gi legedom, fordi den er helliget i Guds Ord.
Disse kan fåes ved henvendelse eller donasjon

For 10 år siden kunne jeg aldri sett for meg at det var helbredelse jeg skulle holde på med, fordi det ikke er meg selv som har latt dette skje, men Gud. Gud har innsatt meg, og så lenge Han vil bruke meg, skal jeg prøve så godt jeg kan å stå til tjeneste.

Mitt mål er selvsagt å få tjene Gud på fulltid! Men da må det et mirakel til.

Jeg vil også bare presisere at alle helbredelser Gud gjør gjennom mine bønner og håndspåleggelser er gratis!  

Apgj. 20, 32
 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.  Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.  Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte.  Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»

Til slutt vil jeg takke Jesus for alle de under og mirakler Gud gjorde i 2011, Han helbredet kreft på flere, fikk mange ut av økonomisk uføre og hjalp og reddet livet til mange. Han hjalp trygdede i samfunnet tilbake til arbeidslivet, Han rettet opp ryggen til de nedbøyde, Han stoppet blodet til de som hadde blødninger, Han ga fred, og satt mennesker i frihet og gav kjærlighet til de som var tynget av angst, frykt, isolasjon, bitterhet, nerver, depresjoner, spille gjeld, røyking, alkoholisme, rusmisbruk, skillsmisse og mye mer, Herre Jesus, jeg takker deg for alt du gir oss mennesker hver eneste dag, Gud er god. Jeg takker Gud for at Han har veiledet og rettledet oss, at Han har hjulpet oss og lyst over oss på veien.

Dette Navnet er kilden til min kraft, les og finn ut;
Da jeg i min ungdom startet med å bruke evnene skjønte jeg ikke da at de var gitt i kjærlighet og i nåde av Gud. Jeg hadde gått litt i kirken av ren nysgjerrighet, og hadde aldri hørt noen tale noe om nådegaver, så ikke kunne jeg forstå at de var fra Gud. Da jeg i thueårene begynte å utvikle evnene mine, dvs. bruke dem aktivt i dagliglivet til forskjellige ting, begynte jeg også å søke meg til kilden av denne kraften. Jeg ble som mange andre i sin nysgjerrighet ført inn i det alternative miljøet. Jeg gikk på endel kurs innen aura synsing, energi balansering, klarsyn osv. Men jeg klarte ikke å plassere meg riktig i de sfærene. Etterhvert begynte jeg å stå som utstiller på alternativmesser, med tittelen "Healer". Jeg kalte meg for healer, og brukte evnene til klarsyn og spådom og forbannelser. Jeg brukte evnene også da jeg var på byen å drakk øl, og det viste seg at når jeg drakk alkohol så ble jeg også svært så klarsynt og synsk, rett som det var tippet jeg riktig på alle fotballkamper som gikk på storskjermen den kvelden. Jeg husker det var en kamp jeg fulgte med på, og bartenderen kom til meg å spurte om vi skulle vedde en hundrings på resultatet. hjemmelaget ledet 1-0 og det var 15 minutter igjen å spille. Jeg sa til han at om bortelaget vinner 1-3 skal han gi meg hundre og hvis ikke gir jeg han 200 kr. Dette ble han selvsagt enig i og dealen ble foretatt. 15 minutter etterpå vant bortelaget 1-3 og jeg fikk mine 100 kr. Slike historier har jeg endel av, og de er jo bare artig å se tilbake på nå.Jeg har brukt evnene til "husrens og healing" lenge før jeg viste at det var Gud som sto bak. Jeg hadde en krone pris på alt jeg foretok meg av oppgaver, og tenkte at dette kunne jeg jo tjene penger på.

Men Gud ville det annerledes.

Etterhvert som tiden gikk, innså jeg at det kanskje ikke var så greit å ta penger fra lidende mennesker likevel, selv om spåkjerringer, aurafoto, håndsanalyser og massører tar penger, følte jeg at det var noe spesielt ved denne kraften. Det var en fred og ro over denne kraften som bare kunne være fra en overnaturlig kjærlighet. Så jeg begynte å lete videre etter kraftkilden. Jeg var innom egyptologi, paranormalitet, azteker, inka litteratur osv osv. Det var ikke bare å holde på å lete etter et svar som ingen kunne gi for selv mange kristne idag er jo ikke kjent med Guds kraft og nådegaver, hvordan skulle da en gutt som meg bli kjent med alt det gode Gud har å gi? Jeg ga vel egentlig opp i å lete, men det jeg ikke viste da, men vet nå, er at jeg hadde startet med å søke etter Gud. Og som det står i Bibelen; den som søker meg han finner meg!
Så neste gang jeg havnet på etterpåfest var det en jente der som kjente en varme fra mine hender, hun fortalte at denne varmen hadde hun tidligere kjent fra gamle helbredere fra hennes slekt, og de var alle Gudsmenn. Det var en der på festen som hadde hepatitt C, han hadde hatt den i mange år og led mye av den sykdommen. Legene hadde ingen preparat mot den type sykdom og hadde fortalt at han bare måtte leve med den som best han kunne. For å gjøre en lang historie kort, så la jeg hendene på han, ba fadervår og en tid etterpå var han helbredet. Så sånt startet det vel egentlig, Men mellom alt dette så hadde jeg også da to nærdøden-opplevelser som følge av litt for mye alkohol innabords.

Advarsel: Evner og alkohol er en dårlig kombinasjon, IKKE la deg lure til å bruke evnene dine når du er på byen å drikker, det vil føre til at du selv faller!!!

Det er mange som tar seg betalt på denne åndelige kraften som Gud gir, og noen er i overmåte grådig. Jeg har også prøvd å gjøre butikk på kraften Gud gir gratis til oss i kjærlighet og nåde, fordi det er fristende å ta betaling når folk er villig til å nærsagt gi hva som helst for å bli kvitt et åndelig problem. Og det er her jeg tror mange healere og helbredere også går i fella. På dommens dag sier Gud at mange skal komme til Han å si "Herre, Herre, har vi ikke drevet ut demoner og onde ånder i ditt Navn, men da skal jeg si vik fra meg dere som har gjort urett jeg har aldri kjent dere". Da jeg skjønte betydningen av hva disse Ordene innebar for mitt liv, fikk jeg Guds frykt. For det er ikke bare bare å være helbreder å få den ære og nåde å bruke Guds nådegaver. Jeg frykter Gud og vil gjøre minst mulig som kan vekke hans harme. Jeg vil gjøre alt det jeg kan for å slippe å være den helbrederen som står forran Guds åsyn å måtte høre de Ordene. Derfor tar jeg ikke betalt for den kjærlighet Gud gir. Gud krever ikke betaling av meg og jeg vil ikke kreve betaling fra Gud. all helbredelse, profeti og rensing av hus vil jeg utføre til ære for Gud. Fordi det er Gud ved navnet Jesus Kristus som er kilden til kraften

Webside drives av  Vistaprint