- OVERFLOD
 -
Guds navn er El Shaday, det betyr Overflodens Gud. Gud gir til oss i overflod. Ber vi om 20 så får vi 40 og ber vi om 100 så får vi 1000 når vi lever et liv sammen med Gud. Selv de ugudelige skal få. Men når de ber om 100 så får de 50 og ber de om 40 så får de 5. Lev sammen med Gud og Han gir deg i overflod av alt, fordi Han elsker deg og har evig av alt det gode, Hans kjærlighet varer evig, hans miskun er stor, hans nåde er stor, kom å lev med Jesus Kristus!
Det er viktig å vite at Guds tallrekker er uendelig ganger lengre enn det vi greier å regne ut fra vår skjøre forstand., Så selv om du sitter der å venter kanskje i dagesvis på at helbredelsen skal tre i kraft, så er den allerede planlagt og satt ut i livet av Gud, men i menneskevis så er nødvendigvis ikke èn dag èn dag for Gud. Han regner og gjør sitt i en annen tid, i sin Guddommelige tid. Men vi skal bare vente på Han, og Han sender deg helbredelsen akkurat tidsnok. Kanskje blir du utålmodig i vente av å få helbredelsen innabords, prøv å sett av litt mer fokus til Gud, kanskje det er det Gud vil. Prøv å be om tilgivelse, eller lytt til Gud, prøv å vend om fra det livet du i synd lever, prøv ulike metoder til å tiltrekke deg Guds oppmerksomhet. Gud ser deg altid, men Han vil du skal legge din lit til Han og stole på at Han virkelig er din Far og at Han vil deg alt ditt beste.
Gi Gud tilgang til ditt liv i form av tilbedelse og ydmykhet, vend om til Han, og du blir å takke Han for alt Han gir deg, for det er et liv i frihet fra angst, frykt, redsel, uro, hat, mørke osv. Gud er din fyrløkt og lyser opp dine veier. Vandre med Gud på din side, og ingen redsel skal nå ditt hus. Han frelser deg fra sykdom og nød. Men husk; Han lover ikke en rød ferrari og et slott og masse penger, men alt det som ikke skaper bekymringer. Så lenge du er og forblir glad i tilbedelsen av Han, så gir Han deg alt hva ditt hjerte begjærer, fordi Han elsker deg mer enn noe annet. Han tar imot din sjel når du skal vandre videre, Han gir deg evig liv. Herlig!


Webside drives av  Vistaprint