- ORD UTE AV SAMMENHENG
 -
Livet mitt blir mer og mer snodig for hver dag som går.
Det ser ut til at jeg treffer på "tilfeldigheter" hele tiden, som styrer meg i rettningen til å fremme Guds ord. Er det tilfeldigheter eller Guds finger som styrer meg til disse snodige møtene..?
Her om dagen møtte jeg en kamerat som jeg ikke hadde sett på vel et år, han hadde vært i et selskap og blant annet holdt en tale for forsamlingen.
I en liten tekst på en av sidene i talen stod det et utdrag hentet fra Bibelen i forkynnerens bok,  kap. 9. ;
"Så et lite ord på veien; Så èt da ditt brød med glede og drikk vel til mote din vin. For Gud har for lenge siden godkjent det du gjør"
Her kan det i første øyekast se ut som om Gud godkjenner det å ta seg en fest, og at det å drikke seg fra sans og samling er greit i Guds øyne.
Men det som er tilfellet er at teksten er tatt rett ut av en setning som ikke verken startet der, eller sluttet der.
Teksten den er hentet fra har en annen rytme og kunnskap i seg enn det som det til synelatende ser ut som her. Om du leser verset i Bibelen i sin helhet, vil du se at Gud snakker til mennesket i den visdom at om du gjør sånn og sånn, så er det galt i Guds øyne. Gud taler de 11 første versene i en positiv kontekst om at hvis du gjør alt dette, så arver du ikke Guds rike. Men hentes tekster ut av sine opprinnelige rytmer, så blir budskapet helt annerledes.
Det å hente ut slike tekster fra Bibelen for så å sette de i en annen kontekst, er som å flytte komma frem og tilbake i en settning. Det vil si at ordlyden kan få en helt annen klang enn det som opprinnelig er budskapet.
Eks; "Skyt ham ikke vent til jeg kommer"
setter man komma slik; "Skyt ham, ikke vent til jeg kommer", så får setningen et budskap som koster et menneske livet.
Men setter du komma slik; "Skyt ham ikke, vent til jeg kommer", Så får setningen plutselig et helt annet tonefall, som faktisk redder et menneske liv.
Slik har menneskene i århundrer hentet tekster ut av Bibelen, og fått det til å høres ut slik som onde eller gode mennesker vil det skal høres ut. Menneskene tolker Bibelen ut fra slike hendelser som er skjedd i denne teksten. Folk som hører dette verset som er tatt ut av sammenheng, tror nok fullt og holdent på at det er Guds ord, siden Ordet Gud er med i teksten og den er hentet fra Bibelen. Folk som sitter i et selskap og hører dette, har nok verken Bibelen i nærhet til å sjekke opp fakta, eller hvorfor skal de egentlig bry seg. Ingen av dem er nok særlig bevandret i Guds ord til at de tror de trenger å stusse over det verset. Kanksje de tenker at det var rart at Gud godkjenner slik hemningsløs festing, men tenker ikke mere over det. Men likevel, siden teksten er hentet fra Bibelen, får de trolig i underbevistheten et annet syn på Gud heretter.
Dette er ikke bra. Enhver tekst som kommer ut av kontroll, er en farlig tekst. Uansett hvor den står skrevet. Det kan være i statlige dokument, millitære klarerte dokument, sykehus journaler, karakter bøker, politiets registre osv. osv.
Bibelen blir dessverre mye herset med i så måte.
Det er nok trolig derfor det har oppstått så enormt mange sekter rundt omkring, de tolker Bibelen og Guds ord fra tekster som har mistet sin ordklang, dermed blir det til slutt et virvar av tolkninger, fordi teksten har en komma feil eller er hentet ut av sin ordlyd.
Så ikke ta alt for god fisk å være!
Om Guds ord, blir lest opp i festlige arrangementer med alkohol inn i bildet e.l., så bør dere som tror på Gud være på tå hev og ikke sluke alt med lutter øre.

Ikke la dere lede av ulærde!
Webside drives av  Vistaprint