- ONDE TANKER
 -

Hvordan få onde tanker ut av ditt hjerte.

Onde tanker har fra tidenes morgen herjet i menneskets sinn og hjerte. De onde tankene er nedbrytende for sinn og sjel, men hvorfor oppstår det onde tanker i sinnet?
I Bibelen finner vi uante mengder med informasjon om hvordan onde tanker har påvirket mennesket gjennom tidene. Gjennom forståelsen av Guds Ord finner vi ut at ved å omvende seg fra synd å søke nærhet til Gud gjennom Jesus Kristus, vil vårt tankeliv bli radikalt forandret til å gå fra onde tanker til gode tanker. Kjærlighet er et alfa og omega i denne omveltningen. Spør deg selv om du fyller hjertet ditt opp med kjærlighet eller bitterhet og hat? Ta tak i tankelivet ditt å prøv å finn kilder til bitterhet, hovmod, forakt, hat, stolthet, løgn, selvhevdelse, undertrykkelse osv. For å oppnå frihet fra hvert enkelt negativt element i ditt tankeliv, må kilden brytes. Du må innse at det er en synd å tenke negativt om deg selv og andre. Hver negative tanke kan ved hjelp av Guds kjærlighet brytes ned, og hver positive tanke kan gjennom Guds kjærlighet bygges videre på til en desto bedre tanke.
Du bryter med dine onde tanker ved å be Gud tilgi deg dine tankesynder. Be Gud om å tale til deg til rettledning og veileding gjennom ditt hjerte. Bekjenn til Gud hvert enkelt tankebegrep, og be Gud bryte forbindelsen til f.eks. bitterhet, hovmod, forakt osv.

Har du noe utilgitt mot noen personer må du tilgi de i ditt hjerte, og be Gud om å tilgi deg, bare da bryter du kilden til den onde tanken. Det å fortsette i onde tanker er å gi mat og føde til desto mørkere tanker. Be Gud lyse over deg og vise deg vei ut av mørket.

Matteus 9
Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.   Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.»   Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  4 
Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?

Matteus 15, 19
"For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott."

Daniel 5, 20
 Men da han ble stor i egne tanker og stolt og hovmodig (den akademiske ånd) i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham. Han ble jaget bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress som oksene. Kroppen hans ble vætet med dugg fra himmelen, inntil han forsto at Gud, Den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil.

Lukas 1, 51
Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.


Fortsettelse følger.....
Webside drives av  Vistaprint