- OMVENDELSEN
 -
DEN PÅKREVDE OMVENDELSEN


OMVENDELSE VIRKER TIL AT DU BEHOLDER DIN BEFRIELSE.
Nøkkelordet for å bli fri fra Satans lenker er omvendelse til Gud og derretter befrielse. Dette går hånd i hånd.
 Du kan komme til å føle å bli satt fri uten også, men det er bare en midlertidig frihet, som ikke vil vare ved.

Det som skjer ved en helbredelse/-åndeutdrivelse er at åndskreftene adlyder helbrederen når han/hun kaster dem ut. Men uten din omvendelse vil de fortsatt gjennom synden ha adgang til ditt liv.
Hemmeligheten her ligger i at ved sann omvendelse,
fratar vi djevelen den legale retten - som synden hadde gitt ham,
til å kunne plage deg mer.
Når vi da kaster ham ut, kan han ikke komme inn igjen.
Med mindre du fortsetter å synde, for det gir det onde næring til å fortette å plage deg.

Husk at djevelen er ligalist. Han vet når det foreligger en slik legal rett for ham til å plage deg. Dette er noe han følger med på, vær du sikker!
Du kan aldri oppnå å vandre i en varig befridd tilstand, om du ikke av hjertet, mener din omvendelse.

Jeg har erfart at de som etter befrielsen går tilbake til sitt syndefulle liv, automatisk tillater djevelen innpass i sitt sinn igjen, og åpner opp for de urene og onde ånder igjen. Derfor bør helbredelsen i utgangspunktet skje på mennesker som er omvendt, kristne, frelste mennesker. Slik at plagene ikke skal bli verre om de får lov av deg å komme tilbake. Men så er ikke kristne mennesker ufeilbare heller, og synden kan komme tilbake til alle mennesker. Derfor vil/- og skal ikke jeg, som helbreder skille på hvem som skal få helbredelsen eller ikke. Det får bli opp til Gud, og ditt forhold til Han.
Demoner kommer inn der noen velger å gå tilbake til vranglære.
Demoner styrer alltid dem som godtar de feile doktriner.
En bevistgjøring på området er livsviktig.
Derfor er forkynnelsen av Evangeliet det viktigste.
Begynn å praktisere renhet og helliggjerelse på ditt liv, ved å adlyde Guds Ord.
Ikke bare Ordets hører, men også dets gjører.
Det viktigste valget du kan ta, er avgjørelsen om en sann omvendelse, etterfulgt av en kvalitativ beslutning, som går på at djevelen ikke skal bli gammel i ditt liv.

Derretter bestemmer du deg for å drive djevelen på flukt, og det hver gang han prøver å komme tilbake, for å ta styringen i ditt liv.
Han vil riktignok prøve seg, men han kan ikke innta ditt sinn igjen, dersom du velger å leve rent. Husk at han er løgnens far. Så la deg ikke lure!
Dette innbefatter at du ber åndelige krigføringsbønner.

Hvordan skal du be åndelige krigføringsbønner?

Åndelige krigføringsbønn skjer i 3 etapper:

1.  Du ber slik som du pleier å be, og søker Gud for deg og dine.

2.  Du forteller djevelen hva du ikke tillater fra hans side i ditt liv, lengre.

3.  Du ber Gud om å utplassere sine krigsengler rundt deg selv og dine, pluss alt du eier.
    Til slutt ber du om Jesu Kristi blods beskyttelse, over deg og dine, over hus og hjem og over alt du eier.

Hver klar over at om du mister noe verdifullt, blir frastjålet noe f.eks. penger. Så kan du kreve at at djevelen skal gi det tilbake, hele 7 ganger av verdien av det som urettmessig er tatt i fra deg. Men sånn er det også i motsatt rekkefølge.
Har du blitt helbredet for en sykdom, men ikke tar vare på Guds Nåde, i deg,
da kan sykdommen komme tilbake og bli 7 ganger verre enn det den var.

I Matteus 12, 38 står det slik :
  43 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da sier den: 'Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.' Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet.  Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekt.»

Salomos ordspråk6, 30    

Satan er en tyv, og stjeler han noe fra deg, kan du kreve det tilbake hele 7 ganger..
Men Gud har det siste ordet, og søk Han først, før du gjør noe annet.
Be en bønn til Gud, om å opplyse deg om hva som er legitimt.

Hvordan holde djevelen borte fra oss?

1.  Ved å leve i daglig omvendelse.

2.  Leve i renhet, i henhold til Guds Ord.

3.  Leve i ensidig tilgivelse.

4.  Ikke ha noen form for forakt, utilgivelse, fordømmelse, irritasjon, ergrelse,
     antipatier, eller bitterhet mot noen.

5.  Ved lovprisning, bønn, tilbedelse og ved å holde seg nær Jesus.

6.  Ved bevist åndelig krigføring.

Hver gang du gir etter for noe av disse tingene, har djevelen blitt overrakt et måltid mat, og han er nå blitt enda noe sterkere i ditt liv. Altså din ettergivelse, er djevelens fremgang.

Under selve befrielsen

Dersom en demon manifisterer seg under selve befrielsen og nekter å gå, vil det mest sannsynlig være et eller flere ugudelige sjelelige bånd som ikke er blitt brutt. Hva er så forskjellen mellom de gudelige, sjelelige bånd og de ugudelige sjelelige bånd.
 Guds bindinger, er med Gud - og kan aldri skade deg. De er grunnlagt på Guds kjærlighet, Agape. Gjennom Guds Ord ser vi sunne og guddommelige sjelelige bånd bli knyttet. F.eks. mellom barn og deres foreldre - mellom hustru og mann - mellom venner - mellom kristne. Alle disse relasjonene er innviet og godkjent av Gud.

Webside drives av  Vistaprint