- OKKULTE KREFTER
 -
Jeg så et tv-program hvor en mor og hennes sønn hadde flyttet inn i et hjemsøkt hus, beboerne kontaktet et spiritistisk medium (en klarsynt spiritist),
for å prøve å få klarhet i hvem eller hva som besatte huset og sønnen på 4 år.Spiritisten kunne fortelle at det var den tidligere beboerens avdøde fars ånd som gikk igjen, men at det også var en annen fremmedlig ånd der som man kunne karakterisere som "ond". De bestilte en spiritist som skulle jage ut disse åndene. Denne fars-ånden ble karakterisert som "snill" mens den andre som en demon. Fars-ånden fikk de ut av huset, men ikke demonen. Spiritisten fortalte at de ikke hadde autoritet til å drive demonen ut, og at det var det bare kirkens folk som hadde.

Det som er interressant er at spiritister og andre okkultekrefter vet hvilken autoritet og kraft de kristne har, men de kristne vet det merkelig nok ikke selv.

Alle som er frelst og lever i nærhet med Gud har autoritet til å drive ut onde ånder.

Jeg snakket nylig med noen i Jehovas vitner. Jeg var tilfeldigvis i nærheten av en gruppe mennesker og fikk plutselig veldig vondt i min høyre skulder, jeg snudde meg til gruppen å spurte om det var noen som slet med en vond høyre-skulder. En dame fortalte meg at hun ofte slet med sin høyre skulder og at hun bare måtte leve med den slik. Når jeg får slike merkbare syn, så kan jeg som regel gjøre noe med det også. For hos Gud er ingenting umulig. Jeg fortalte henne at jeg kunne ta en kjapp håndspåleggelse om hun ville, å be Gud om å ta bort hennes kroniske smerter.

Svaret jeg fikk var rystende.

Hun fortalte at i Jehovas vitner skulle ingenting helbredes, der skulle de slite med det de hadde "fått av Gud", for på en måte å gå gjennom lidelsene som en pilgrimsreise. For på den store dag skulle jorden omveltes og bare de ville bestå som seirende etter alt sitt slit. Mens antydningen lå at jeg og alle oss andre skulle havne i helvette.

Plager og sykdommer er djevelens påfunn, og de som sliter med plager kan be Gud om hjelp. Gud har ikke gitt oss autoritet for at vi skal spare den til tusenårsriket, Skriften sier at djevelen skal være bundet i tusenårsriket, og når djevelen er bundet, hva skal man da med autoritet over det onde? Autoriteten har vi fått for at den skal brukes mot djevelen nå, i vår levetid. For her og nå i denne tid er djevelen løs.

Det er jo ikke for ingenting at Gud sier at vi skal ta på oss Guds fulle rustning EF 6, 10. Det er jo for å stå imot djevelens åndehær i denne verden. Gud sier at ingenting skal tilføyes av ord i den hellige skrift og ingenting skal trekkes fra. Man kan ikke tro på halvparten av skriften og utelate resten. Tror du på Gud og himmelriket, må du også tro at det finnes en djevel og et helvette. For Gud har skapt alt!

Navnet Jesus, er vår identitet. Med Navnet Jesus og troen på Han som frelser, får vi dermed en autoritet som overgår all annen autoritet i åndeverdenen. Gjennom bønn, de ti bud og den åndelige tjeneste, skal vi kristne underlegge oss all ondskap og list som djevelen kommer med. Og det skal vi med autoritet fra vår Herre Jesus Kristus.

Om noen av dere er i uvennskap med naboen, sjefen på jobb, eller lignende forhold, skal dere huske på at vi som Guds barn ikke er i kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet (åndeverdenen)
EF 6, 12.

Vi trenger ikke gå til fysisk angrep på noen, ikke med fysisk sverd eller kampvåpen. All krigføring skal vi gjøre gjennom åndeverdenen. For vår Far Gud, er en ånd. Og Han er Herrenes Herre og Kongenes Konge, og gjennom hans ord (sverd) skal vi herske over det onde.

Så erklær ikke krig eller uvennskap mot noen, men gå bare gjennom åndeverdenen til Gud med din sak, legg din sak og bekymring fremfor Gud i bønn og påkallelse, og Han har lovt å ta den bort fra oss. Det er vi som er den seirende part både i denne verden og i den neste. Så ta på Guds fulle rustning å vær med å kjemp deg frem til himmelrikets porter. Vi skal gå ut i verden å proklamere Guds seier over djevelens velde, som Jesus gjorde på Golgatas kors.

Og vi skal ikke gå til krig med jordiske våpen, men åndelige våpen, for autoriteten ligger i vår tunge, vår bønn, vår tro,
vår kjærlighet og vår gjerning. Alle kristne krigere er Evangelister, og budbringere av kjærlighet.

De som måtte tro at det må jordiske våpen til for å bekjempe djevelens åndehær, tar feil!!
Hvis djevelen hadde besatt en hel nasjon (noe han er i ferd med å greie), så vil den overvinnes ved hjelp av utførelse av Guds autoritet, for djevelen er avvæpnet ved Kristus Jesus, så ta derfor på Guds fulle rustning å bli med å ta opp kampen mot de onde ånder som setter plager og sykdommer på folk, som hjemsøker hus, og som stjeler, ødelegger og myrder.

Gå ut i verden i Jesu Navn, forkynn Evangeliet, helbred syke, vekk opp døde, og gjør spedalske rene, gi i gave det dere har fått i gave! Amen! Webside drives av  Vistaprint