- LEGEMEDISIN
 -
Hva sier Bibelen om bruk av legemidler:

Det finnes enkelte troende som mener det er ubibelsk å benytte seg av leger og naturlige legemidler. De mener å finne støtte for sin oppfatning i Bibelen.
Særlig legger de vekt på 2. Mos 15, 26: <<Dersom du hører Herrens røst - da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege>>.
Og 2. Kr. 16, 12: <<Og Asa ble syk i sine føtter, men enda i sin sykdom søkte han ikke Herren, men legene.>>

Det er en misforståelse av Bibelens ord når man tar disse utsagn i betraktning å gjør de om til en bosktavelig praksis. De nevnte ord er ikke å oppfatte som et forbud mot leger og legemidler, men et alvorlig ord om å høre på Guds røst og i sin nød søke Gud først. Dersom en først gir Gud sitt hjerte og sin tro, så har man hjelp både ved umiddelbar helbredelse og ved naturlige legemidler. At det er slik å forstå går tydelig og klart fram av den kjensgjerning at både leger og legemidler var alminnelig brukt i Israel også ved Jesu tid.

Moseloven forutsetter og regner med legekunsten. Vi kan bare tenke på lovens forskrifter om de spedalske, som nøye måtte overholdes. Naturlige legemidler ble brukt. Bibelen nevner flere slike. Olje: Es. 28,21; Kg 20,7.Balsam: Jer. 8, 28. Bad: 2. Kg. 5,12.
Og når Jesus sier: <<De friske har ikke legebehov, men bare de som har det ondt>>, så tyder det på at Jesus ikke ville avholde folk fra å søke råd og hjelp hos leger.

I Lukas 17, 14 sier han til de 10 spedalske som var blitt helbredet <<Gå å vis dere for prestene>>. Prestene var etter 3. Mos. 13,2 fg. og 14,2 fg. den tids leger. Og jesus anerkjenner dem som leger som skal ha med de syke å gjøre. En av evangelistene, Lukas, var også lege.
 
Fra N.T. ellers ser vi at Paulus rådet Timoteus til å benytte naturlige legemidler. <<Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mage og dine jevnlige sykdommer>>, 1. Tim. 5, 23.

Kort sagt: Bibelen har ikke noe forbud mot å søke hjelp hos leger, men henviser ofte til å bruke legemidler. Det blir ikke et spørsmål om et enten - eller, men om et både - og.

Blir du syk, be noen gi deg en forbønn, oppsøk lege, ta dine medisiner, også oppsøk en eller flere helbredere.
Legevitenskapen har kommet veldig langt, de er dyktige i kunnskap og visdom, så ta deres anbefalninger seriøst. Helbredelse gjennom håndspåleggelse kan bare være et substitutt til legens medisiner. Men det er i de tilfellene der legene må gi opp, der sykdommen blir uhelbredelig for deres medisiner at helbrederen kan trå til for alvor. I slike tilfeller ber jeg dere ta kontakt med seriøse helbredere i Jesu navns tjeneste.

Gud har gitt meg nådegaven til å helbrede fordi Gud har kjærlighet til oss alle, ikke fordi jeg skal bruke gaven på meg selv, eller gjøre butikk på det. Jeg vil gi helbredelse til alle som tror at Jesus er vår allmektige Far.
Webside drives av  Vistaprint