- KRISTI LEGEME
 -

Et liv i Kristus er et liv i frihet fra djevelens vesen (f.eks. Frykt og angst). Derfor, om vi blir plaget av sykdommer så vil Gud at vi kommer til Han i bønn om hjelp, fordi Han kan hjelpe å helbrede uansett sykdom, vi er hans barn, vi er hans fullkomne skaperverk, Han vil at vi skal omvende oss fra all synd, for det å omvende seg fra synd er å stå djevelen imot slik at plager og sykdommer ikke har noen ingangsbillett til våre liv.

Vi som tror på det Hellige Evangelium Bibelen, er satt til å være en forlenget arm av Kristus, vi er Kristi legeme på jord. Gud har satt noen til å formidle kunnskap og tale visdom, noen til å være lærere, noen profeter og apostler, andre til å være helbredere, noen har Han gitt en spesiell trosgave, andre gir Han kraft til å gjøre under, til å tale i tunger og bedømme ånder. Vi er alle forbedere som skal gjøre mot andre slik vi vil at de skal gjøre mot oss, vi skal elske vår Gud og det gjør vi med å elske å gjøre godt mot vår neste, selv våre fiender skal vi elske, fordi Gud har skapt de også. Enhver vantro kan komme til frelse, derfor skal vi være god mot vår neste og velsigne de som forbanner oss. Det er Gud som har det siste ord uansett. Vi skal være mennesker som er villige til å sette vår tid og våre liv i skyggen for å hjelpe trengende mennesker, for også de er Guds skapninger. Ved å hjelpe mennesker gir vi Gud ære fordi vi er hans skapninger.

Gud elsker at vi bryr oss om vår neste, for bryr vi oss om vår neste, bryr vi oss også om Gud. Gir vi penger til fattige, låner vi penger til Gud. Og Gud gir tilbake til oss med renter i overflod i en Guddommelig valuta. Den Guddommelige valutaen er nødvendigvis ikke menneskelig rikdom som gull og sølv og annen jordisk rikdom. Men kanskje heller et liv i glede og lykke, et liv fylt av harmoni og fred i våre sinn og tanker, et liv med god mat på bordet, og et liv i frihet fra plager og sykdom. Det er den rikdommen som er verd å kjempe for.

Som helbreder har jeg blitt vitne til at Gud har helbredet "uhelbredelig" kreft og dødelig hepatitt C, døvhet og bekkenløsning, vond rygg og til og med forlenget en fot mens håndspåleggelsen fant sted og mange andre mirakler. Gud er allmektig og det er ikke èn ting Han ikke kan lege.

Jeg som menneske sliter i ny og ne med de samme plagene som alle andre sliter med, men jeg slipper å plages med frykt og angst og bekymringer. Det herlige er at om jeg får hodepine så er det bare å befale ånden av smerte og verk bort, så ti sekunder senere er den borte og smerten med den. Djevelen hater de som har overgitt seg til Jesus Kristus og som gjør Guds gjerninger, derfor er nok helbredere i kristus o.l. mer under angrep enn "vanlig" troende. Men hva gjør vel det, når vi står med den som har seieren. Vi som er helbredere, forkynnere og profeter trenger også forbønn, og takk Gud for dere som ber for oss.

Søsken, dere skal også vite at alle som er frelst er Herre over djevelen, djevelen må vike når vi gir befaling om det, fordi Jesus Kristus er vår Herre. Jesus er herrenes Herre og kongenes Konge, vi er hans generaler som kan og må gi befalinger. Gå ut å ta befalinger i bruk, du vil garantert bli overrasket hvor enkelt det er å jage bort angst og frykt og plagende tanker.
-----
Lukas 11,9.
Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.
   
Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»


Webside drives av  Vistaprint