- KRISTEN DVALE
 -Er du i dvale, slumrer eller er du en aktiv troende:

En pilot, styrmann og en general må alle oppdatere seg grundig i kunnskapen i sitt yrkesliv for at ikke menneskeliv skal gå tapt. Om de avstår fra å ta til seg ny kunnskap kan det resultere i at båten går på et skjær, at flyet styrter og at soldater blir skadet eller dør.
Slik er det også med å være en kristen
, det er mange slumrende kristne som faktisk tror de er frelst uten å være det, fordi de ikke er oppdatert i Guds Ord. Du arver ikke Guds rike med kun å være døpt og konfirmert, det holder heller ikke for din sjel at dine foreldre er frelst og ikke du. Dåp og konfirmasjon gir deg ikke automatisk innpass til å arve frelsen og evig liv, men dåpen er endel av det startskuddet du trenger for å leve livet som en troende. Konfirmasjon står det foresten ingenting om i Bibelen, meningen med konfirmasjon er at du som 15 åring da skal vedkjenne deg barnedåpen eller ikke. Det er en slags personlig aksept på at du har godtatt at du fikk dåpen som barn.

En sovende kristen er en skam for Gud:

Jesus sa at det er bedre om du var en vantro heller enn en lunken troende. For det å være lunken i troen er egentlig å tro at man er frelst men ikke å være det, du har bare en gnist men ikke et brennende hjerte. Din lunkenhet i troen vil kunne føre andre som er søkende til frafall, og det er en stor synd. Om din tro og tjeneste er i dvale, da hjelper du verken deg selv eller andre fordi du ikke gjør en troendes plikt og dermed vil du heller ikke søke frelsen fordi du allerede tror det holder med dåp og konfirmasjon for å bli frelst og arve Guds rike, slik er det at mange blir frafallende. Men er du kald eller vantro, da vil du kunne søke Gud med iver fordi du kanskje har fått en åpenbaring eller visshet om Guds kjærlighet gjennom en Evangelists gjerning.

Johannes åpenbaring 15-22
15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm!
16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.
Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken.
Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.
Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!
Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.
22
Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!


Domsord mot prest og profet:
Jesaia 28, 7.

Men det er også andre som sjangler,
        som raver av vin og sterk drikk:
        Prester og profeter er drukne,
        helt fortumlet av vin.
        De raver av den sterke drikk,
        de sjangler når de har syner,
        og vakler når de feller dom.

8      Ja, alle bord er fulle av spy,
        ikke en flekk er ren.

9      «Hvem vil profeten belære?
        Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap?
        Barn som nettopp er avvent,
        som nylig er tatt fra brystet?
     Bud på bud,
        krav på krav,
       
– litt her og litt der!»
          Ja, gjennom folk med stammende lepper
        og med fremmed tungemål
        skal han tale til dette folket,
        han som sa til dem: «Her er stedet
        hvor de kan slå seg ned.
        La de trette få ro, her kan de hvile.»
        Men de ville ikke høre.
        For dem skal Herrens ord
        bli «bud på bud,
        krav på krav,
     
  – litt her og litt der!»
        Når de går, skal de snuble,
        falle bakover og slå seg fordervet,
        gå i snaren og bli fanget.

Webside drives av  Vistaprint