- KONGELIG ARVING
 -


Kongelig arving:
Ved fødselen til ditt nye liv i Kristus Jesus, gjennomgår du en  Guddommelig renselse og blir en kongelig arving til Himmelriket. Du kler av deg de skitne gamle klærne og kler av deg arven til dødsriket. Gud ikler deg med sin kappe, og du får del i all visdom og kunnskap du vil, men du må søke den med egen iver. Gud har gitt sine barn over 3600 løfter som vi kan nevne til Han og be Han om å oppfylle og Han er nødt å oppfylle de for sine barn fordi Han har sverget en ed til Abraham og alle hans etterkommere om at hvis de ber på Guds løfter, så skal de også få oppfylt det de ber om. Gud er løftenes Gud, Sannhetens Gud, Den Trofaste Gud, Kjærlighetens Gud og vi er hans barn. Det å være frelst er også å ha nærhet til Jesus, da har man ikke lyst å synde slik man gjorde før, fordi man blir så opptatt med å ta del i alle de herligheter som Jesus gir at alt det gamle blir en tomhet og "waste of time" som bare vil ta deg bort fra Guds åsyn. Og om vi faller bort i gamle synder er vi likevel oppreist ved frelsen i Kristus Jesus, da har vi den retten at vi kan be om tilgivelse så er det i samme øyeblikk glemt for Gud.

Betyr det at vi skal fortsette å synde? Nei, slettes ikke, fordi synden er en råtten frukt som bare vil gjøre deg uren, og desto mer råtten frukt du tar inn over deg desto mer fordervet vil din kropp og sjel bli, etterhvert forteller samvittigheten deg at det går bra å synde og at det ikke skjer deg noe om du synder litt til, samvittigheten blir en fiende av Gud på samme måte som slangen lokket til fall i Edens hage. Synden vil skitne til dine klær igjen og innsikten, kunnskapen, visdommen som du har opparbeidet deg å skal lære fra deg til andre vil kunne bli sett på som vranglære fordi de ikke ser noen fremgang med deg lenger. Det gir de vantro tvil på de kristne og de tenker at det da heller ikke er så nøye med deres synder likevel. Så ender det med at de ikke kommer til frelse og alt vil for dem være i fortapelsen. Omvend deg fra synd og livet ditt blir herligere enn noen gang før, for derfor måtte Jesus korsfestes for at de som i tro og tilbedelse på Han skal få alle sine synder tilgitt og rensket bort alt åk for å bli ren og fruktbar for Herrens vingård.

Webside drives av  Vistaprint