- KOM UNDER GUDS PLAN!
 -

For de som ikke vet det ennå,  må det bare sies at ved troen på vår Frelser Jesus Kristus gir det deg frelse til evig liv og utfrielse fra det religiøse/loviske slaveri. Jesus Kristus er ikke en religion og slavebinder deg ikke til å utføre religiøse handlinger. Troen på Jesus Kristus frir oss ut fra det loviske slaveriet gjennom sitt forsoningsverk som ble fullbyrdet på Golgataskors. Forsoningsverket satte oss fri fra djevelens verk å gav oss utfrielse fra verdens slaveri. Så det å være kristen er å leve med fokuset på Jesus i sitt liv, Jesus er midtpunktet,  alt annet enn livet med Jesus fører til slaveri og åndelig frafall.

Mennesket er et åndsvesen med evig liv, iboende en jordisk kropp/legeme. Når vårt legeme dør vil ånden vår bli tatt videre, ditt ansvar er hvor du vil at din ånd skal bli tatt. Kun frelsen gjennom Guds Sønn Jesus Kristus gir retten til det evige liv i det nye Jerusalem (himmelrikets evige liv)

Døden kan bare være en vinning hvis du har noe å lengte etter og å se frem til på den andre siden. Et løfte om rikdom er gitt oss etter døden. Det evige liv i himmelriket sammen med Jesus, er den ultimate rikdom og belønning. Jesus Kristus har frelsen som gir oss rikdommen etter døden som er mer verdt enn noe annet. Èn liten tid her på jorden må vi nok kjempe i striden i forfølgelse og hat, men trøsten og belønningen vi får er så enormt at det er verd hver eneste tåre.
Èn dag skal våre kropper visne, å falle til jorden og da blir alle som er frelst i troen på Jesus Kristus gjort mer levende enn noen gang. For døden for alle kristne er kun et komma, ikke et punktum. Derfor skal vi heller ikke ha frykt eller angst for døden, eller andre verdslige ting. Gud som har kalt oss har en plan med hver enkelts liv, og når Guds plan er fullført, skal vi hjem til himmelriket, ikke før!

Det som er viktig med menneskets liv er å komme inn under Guds plan. Det å komme inn under Guds plan  å la Gud ta over styringen i ditt liv, er å komme til frelse og starte din tilbedelse av Herren. Gjennom tilbedelse og bønn får du lære å kjenne Den Hellige Ånd tale i ditt sinn. Den Hellige Ånd er Guds Talsmann. Når den troende leser i Bibelen, går på forkynnelses møter osv. vil Den Hellige Ånd veilede deg i ditt kristenliv. Han trøster deg og oppbygger deg, Han tar bort din angst og frykt og plasserer kjærlighet, mildhet og fred i ditt hjerte. Guds rike får fremgang gjennom forkynnelse av Guds Ord, fordi Guds Ord er sverdet som har makten til å bryte gjennom alt. Så med vårt åndelige sverd kan vi derfor bryte ned enhver tankebyggning som har reist seg mot oss.

Webside drives av  Vistaprint