- JUVELER...
 -

JUVELER........

Min brud, min elskede.

Jeg har gjort deg til min trolovede.

Jeg har gitt deg et spesielt tegn

på vår relasjon og vår fremtidige enhet,

for jeg har forseglet deg med min dyrebare

Hellige Ånd, og du skal være min på

den dagen når jeg setter sammen mine juveler.

Du skal være som et diadem på min panne,

ja som kronen på verket.

Jeg skal regjere over konger og nasjoner og folk.

Jeg skal herske over hele jorden, men du skal ha en

spesiell æresplass,

for du er min gjeveste eiendom.

Som det står skrevet: Du har delt min llidelse,

den dagen skal du få dele min ære. Du har båret mitt

kors, du skal få dele tronen med meg.(1.Kor.6.3).

Fryd deg over at du er blitt utvalgt og funnet verdig å

lide for min skyld.

Vi har en felles hensikt, og vi vandrer på den samme

stien.

Nåtiden inneholder kanskje sorg og isolasjon, men

oppmuntre ditt hjerte med begeistringen som ligger foran.

Noen som lever i den nåværende verdens

festligheter og rikdom, vil på den dagen bli fattige og

sørgende.

Vil du bytte med dem? Vil du forlate meg nå og bli

avvist av meg da?

Nei, det vil du ikke!

Du vil heller gjøre som Paulus gjorde, du vil ære meg

mens du lider og er i nød, for du vet at det vil bli

oppveid med et langt større mål av glede på den dagen.....2.Kor.1.5

Fra andaktsboken " Kom avsides med Meg"

Webside drives av  Vistaprint