- JEHOVA
 -


Den oppstandne Jesus Kristus sitter på Tronen!
Vi er i en pakt med Gud gjennom Jesu blod.
Jesus er vårt bindeledd til Gud. Jesus er Guds Sønn, som vi forholder oss til når vi påkaller Gud i bønn. Gud har mange navn, på hebraisk er Guds Navn blant annet Jehova. Jehova-Rafa påkaller jeg når jeg ber om helbredelse, fordi Gud også er Den Helbredende Gud. Jehova-Rafa betyr; Gud som helbreder. Elhoim betyr; Skaperen. Jehova-Shalom betyr; Gud av fred, og det navnet er greit å bruke når du ber om fred i ditt sinn, hjem, eller dine tanker eller mellom to parter. El-Shaddai betyr; Den allmektige Gud. Det er bare èn Gud, og Han har mange navn som vi kan påkalle Han med. Når jeg vil be om noe konkret, påkaller jeg Gud ved Navn i henold til det emnet bønnen dreier seg om. Vil jeg f.eks. be om at det må bli fred i et hjem, påkaller jeg Gud ved Navnet; Jehova-Shalom som er Gud av Fred. 

Det å påkalle Gud med det hebraiske Navnet Jehova må ikke forveksles med "Sekten Jehovas vitner". Nå skal ikke jeg tråkke på andre menneskers Tro, men jeg deler ikke deres syn på tolkninger av Guds Ord. Et eksempel på en tolkning de har som jeg mener er helt feil er; At om de får en sykdom eller plage, så går de verken til lege eller forbedere/helbredere, for de mener det er en Guds straff som de bare må utholde å la gå bort av seg selv. Dette strider både mot Guds lære, retten til å leve og overlevelses instinktet vårt. For husk at Gud har skapt oss, da har Han også gitt oss legedom!
Gud setter ikke sykdommer på mennesket, da vi er hans skaperverk, Gud elsker mennesket høyere enn vi elsker oss selv. En sykdom og plage er ikke fra Gud, og blir vi plaget så har Gud bedt oss om å påkalle Han, så skal Han ta plagen, som er Satans verk bort.
Webside drives av  Vistaprint