- INNSIKT
 -


Innsikt
Jeg vil meddele dere om betydningen av det med å sette seg selv sist og lavest som det står om i Bibelen. Dette er en tungtveiende kunnskap som vil gi mange en innbringende legedom. Og slik kan du med letthet forløse Guddommelig legedom over ditt liv, bare du tar imot disse enkle bud.

Det største bud,
Lukas 10, 27, Mark 12, 30, Matt 22, 37, Mos 5, 6,5;
« Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»
Matteus 23, 12: "Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt".

Kunnskapen tilsier at man ikke skal ha så mye selvmedlidenhet å ikke be så mye for seg selv og egen vinnning, og da spesielt når man selv er syk, fordi når du ber Gud om å hjelpe deg selv når du er syk, da setter du ikke deg selv sist, men først. Men når du begynner å be for og hjelpe andre når du selv er syk, da setter du deg selv bakerst. Det er da du gjør Guds vilje. Og velsignelsen vil nå frem.
Du skal elske din neste som deg selv; det betyr at du skal elske din neste så høyt at du ber for dem først før du ber Gud om å hjelpe deg selv. Det å gjøre godt mot din neste er å gjøre godt mot Gud.

-Gud sverget en ed til Abraham om at vi må be på Guds løfter, for da vil bønnene våre nå frem og komme i retur som bønnesvar.

Vi ser i Evangeliet at Gud ofte tenker motsatt, og det skjer også her. Sett deg selv sist, og du blir satt først, sett deg selv lavest og du blir satt høyt.

I verden er det den sterkeste som overlever, den rike som er best osv.. Men under Guds åsyn er det motsatt, da er det den svakeste og fattigste blant mennesker som er den rikeste og sterkeste. For når vi er underlagt Gud å vandrer i hans lys, da trenger vi ikke så mye for at det skal gi avkastning. Desto mindre vi har desto mindre å bekymre seg over, vi skal bare kaste bekymringene på Gud og Han tar seg av oss. Gud skaper ingenting til å bli alt.

Verdens måte å regne denne formelen på er at  5 + 2 = 7
men for Gud er
5 + 2 =  5000++ fordi Jesus mettet 5000 menn pluss kvinner og barn med fem brød og 2 fisk og alle ble mette og ennå var det mer igjen. Så der ser vi et bilde av Guds valuta kontra vår valuta. Man skal ikke gi mye av seg selv før den investeringen gir svært stor avkastning, og nødvendigvis ikke i den valutaen mennesker trakter etter men i en mye bedre. F.eks. fred i sinnet, harmoni, velstand i kropp og sjel, rikdom innen glede og kjærlighet, men også i form av penger hvis det kan tjene på en god måte.

Jeg har selv vært død ved noen anledninger, jeg hadde ikke åndspust igjen, men likevel, Gud reiste meg opp å ga meg livet, Han ga meg alt det et fortapt menneske kan drømme om. Før jeg ble kristen var jeg en stor synder og en tørstende sjel og se nå hva Gud har skapt i meg og gjort med meg. Det å få lov å tjene Gud med hans underfulle nådegaver er fantastisk og lærerikt, og det beste av alt er at alle kan be Gud om en slik gave, bare de ønsker å overgi seg til Han å stå løpet ut. Matt. 22, 14: Mange har Han tilkalt men få er utvalgt. De som velger sine egne veier tar Han nådegavene ifra, å gir de heller til noen andre som Han ser vil bruke dem.

Nå er jeg gjennfødt og gjennoppstått sammen med Gud, Han er min Far og familien er sterk. Den tidligere Morten er død og det syndefulle livet er gravlagt og glemt. Nå seirer jeg med Jesus Kristus hver eneste dag, og dør jeg så lever jeg fremdeles med Jesus Kristus i all evighet. Takk Far, for at du har skapt alle mennesker, takk for at du venter på hver eneste èn uansett fiende eller venn, du elsker oss alle.

Religion frelser ikke, bare gjennom omvendelse, tro og tilbedelse av Jesus Kristus får du frelse. Troen på Jesus Kristus er ikke å være religiøs men frelst!!

Jeg har snakket med endel mennesker som har fortalt at de har gått i kirken i mange år og bedt masse uten å følt at de har blitt hørt eller blitt frisk fra sine plager. Jakob sier at det faktisk går an å be galt. Jakob 4, 3: "Dere har ikke, fordi dere ikke ber. 3 Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser". Ikke bare må man høre Ordet, men man må også gjøre Ordet. Jakob sier i kapittel 2 at når man er kommet til Tro må man også legge en gjerning til, slik at tilbedelsen skal få sin virkningskraft. F.eks. Om nå en snekker aldri gjør seg flid med å ta i en hammer og snekkre noe, hva er det da gagn i at han er en snekker, eller om en advikat aldri prosederer i noen saker hva er da meningen å kalle seg for advokat. Slik er det også med oss kristne, for at vi skal være lukrative tjenere for Gud i vår tilbedelse av Han, må vi legge gjerninger til for at samarbeidet skal vokse. Mange mennesker går dessverre rundt å tror at det holder å være barnedøpt og konfirmert, eller å gå hver sændag i kirken resten av sitt liv. Ingen av disse delene holder om du ikke elsker din neste og gjør mot andre slik du vil at de skal gjøre mot deg selv. Det å gjøre godt mot din neste er å elske Gud. Det du gjør mot andre gjør du også imot Gud. Så start allerede idag med å legge en gjerning til din Tro, eller en Tro til din gjerning.
Webside drives av  Vistaprint