- HVORDAN Å BE FREMGANGSRIKT
 -
HVORDAN BE PÅ EN FREMGANGSRIK MÅTE


Fremgangsrik bønn avhenger av fem enkle prinsipper. Alle disse involverer å ha et nært forhold til Gud. Han gjorde det slik at bønn er en nær forbindelse og ikke en systematisk aktivitet. Det som flger er en kort utlegging for hvordan du skal be i 2011 slik at det bærer frukt.

1. Å holde fast ved
Jesus sa i Joh. 15,7 "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det." "Det å bli i meg" er å være i nærværet av noen, å vente, holde fast ved. å søke. Evnen til å bære frukt kommer fra det å være i Jesus, søke ham, og vente på ham. Å bli "i ordet" som et står i dette verset refererer tol ordet som Den Hellige Ånd tilskynder oss, mens vi venter på ham. Det er rhema (ordet)

2. Be etter hans vilje
Joh. 5,14 - 15 "Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om"
Hvis vi skal be på en fremgangsrik måte, må vi be etter hans vilje og hensikter.

3. Å be med rette motiver og et rent hjerte
Rette motiver er essensielt for å be effektive bønner. Jak 4, 3 - 5 " Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille (engelsk oversettelse; feil motiver), for å sløse det bort i deres lyster. Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?" Det er alltid viktig å spørre DHÅ, som søker hjertet ditt, og som overbeviser deg om enhver ubekjent synd eller urene motiver. Salmene 66, 18 sier at Herren ikke hører hvis vi har urett i sinne. 1 Joh. 1, 9 sier at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ta deg tid til å søke gjennom ditt hjerte og motta tilgivelse og bli renset. På samme måte som at du trenger frokost om morgenen, bør du også ta en frokost for sjelen og samvittigheten din, med å gå i bønn om tilgivelse for dine synder begått i tanker, ord og gjerninger.

4. Tro
Hebr. 11, 6 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham." Vi må komme frem for Gud i tro og tro at han vil belønne oss, uten å tvile. Mark 11, 24 gir oss viktig innsikt; "..alt det dere ber om i bønnene deres - tro at dere har fått det, og dere skal få det." Dette er et mektig løfte. Men det er et løfte som Gud står fast ved, og må oppfylle for oss, om vi er til glede for Gud, og følger hans reglement.

5. Brennende og ivrig
Når du ber, be brennende og hold fokus. Ikke be stakkarslige små og spredte bønner og forvvent at Gud skal svare dem. "Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning" Jak 5, 16B

6. Utholdenhet
Ikke tap ditt hjerte og ikke mist din tro. Gal 6,9 sier at vi vil høste i sin tid så sant vi ikke går trett. Jesus lærte sine disipler at hvis de hadde tro som et sennepsfrø, ville ikke noe være umulig for dem. (Se Matt 17, 20)
Et sennepsfrøs beste kvalitet er dets utholdenhet. Hvis du planter et sennepsfrø dypt nede i jorden og så dekket jorden over med et fortau, så ville det sennepsfrøet finne en måte å vokse på. Uansett hvor lang tid det tar ville det holde ut. Hvis det ikke klarer å bryte seg gjennom fortauet vil det komme seg rundt det, men det vil finne en måte å vokse på, og komme seg ut.

7. Velsignelsen med å føre en bønnedagbok
En av de tingene som vil forsterke ditt bønneliv er å ha en bønnedagbok. På den måten kan du holde orden på dine bønner, bibelens løfter som du står på, datoen da du brakte dine forespørsler fremfor Gud og datoen det ble oppfylt. Gud er så trofast med å besvare alle dine bønner. Det å ha en bønnebok vil minne deg på hans gjentatte trofasthet på å svare dine bønner. Til eksempel finnes det rundt 3500 løfter i bibelen, som du kan sette fremfor Gud i form av bønn. Så bruk litt tid på å finne de løftene du vil be over, deretter tar du for deg de læftene i din daglige bønn, f.eks. før du går til sengs for natten.Webside drives av  Vistaprint