- HVOR GÅR DU
 -

HVOR GÅR DU???

Spørsmålet stilles fordi det har med vår evige tilstand å gjøre.Skriftene sier flere steder klart at det er en av to steder som blir vårt oppholds sted. LUK.16,19-31 er bare ett av stedene Jesus peker på dette.
Matt.25,31-46 er et annet skrift avsnitt som også Jesus nevner dette. De to steder skriften henviser til er Himmel og Helvete, evig glede og evig pine. Når det gjelder dette er det Bibelens skrifter og det Jesus sier vi må forholde oss til.
Det har alltid vært forsøkt å tilintetgjøre evig pine og skriftens ord om dette. Djevelen forsøker hele tiden å nedtone at det finnes en pris å betale for hvordan vi forvalter våre liv. Det liv vi har er bare "til låns",og en gang skal vi alle avlegge regnskap for vårt forvalter ansvar.

Dersom vi ønsker å eie den evige glede som Gud har tilveiebrakt ved Jesu offer må vi slippe Jesus inn i våre liv og la Ham bli Herre. Gud har stilt oss innenfor disse to valg. Synden som har stengt menneskets mulighet til å ha fellesskap med sin skaper har Gud fjernet ved at Jesus tok alt dette på seg.
1.JOH BREV.3,7-8 beskriver veldig godt hvem som tilhører de to plassene: "mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig likesom Han (Jesus) er rettferdig! Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at Han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger."

Den gang jeg levde som ufrelst, var djevelen min åndelige far. Det var han inntil Jesus kalte på meg og fortalte meg at jeg var på veg dit. Han sa at Han hadde en annen veg for meg. Da ble dette åpenbart for meg, jeg var overbevist om at dette var sannheten og jeg slapp Jesus inn, og tok i mot tilgivelse for mine synder.
I det øyeblikket jeg gjorde det, gikk jeg fra døden og over til Livet.

I JOH.EVG.10,10. står det:" tyven (djevelen) er kommet kun for å stjele,myrde og ødelegge, men Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod."
Gud ble min nye åndelige Far, Han som skapte meg i Sitt bilde. Det var for meg en veldig sterk opplevelse da jeg hadde vært alkis i mange år. Jeg ble løst fra alt dette og fikk glede og fred i stedenfor. Dette er Guds plan med hvert menneske, Ikke at noen skal gå fortapt til evig pine, men at alle skal slippe Jesus inn og ha Himmelen som mål.

Noen sier: "jeg har det bra som jeg har det, jeg har ikke bruk for Jesus." jo, du kan nok klare deg i dette livet, men hva med evigheten? Der trenger du Jesus for å ikke gå fortapt. Andre sier: " ja, men det haster ikke. Når jeg blir gammel kan jeg ta i mot Jesus." Hvem har noen garanti at man blir gammel?
Ingen av oss. Vi hadde en venn som døde for 3 uker siden, 66 år gammel. Han satt i stolen hjemme i stua og døde brått. Han hadde hørt om Jesus, men ikke gjort noe med det. Plutselig er han borte. Vent ikke med denne avgjørelsen. Gjør det mens du ennå lever.
Jesus er der med åpne armer og ønsker deg velkommen. Da kan du dø med en visshet om Himmelen.

Her er en enkel frelses bønn for deg som du kan be: "Jesus, jeg overgir meg til deg nå. Jeg tar i mot tilgivelse for all min synd. Takk Jesus at jeg nå er et Guds barn."
Ber du denne bønnen og mener det du ber, blir du en kristen, uansett hva du føler. Skaff deg en bibel og les Johannes evangeliet. Der blir du kjent med Jesus.

Gud velsigne deg!


Webside drives av  Vistaprint