- HVA ER SYND
 -

Synd:
Når du er født på ny har du lagt ditt gamle syndige liv bak deg, du har sluttet å drikke å feste, drive hor og annen synd eller du har tatt et oppgjør med deg selv og er igang med å få de gamle syndene ut av ditt liv. Vi er alle født i arvesynden, alle mennesker, fra pave til antikrist. Alle er vi født inn i syndens rike. Omvendelsen og Troen på vår frelser Jesus Kristus er det eneste som sletter syndens arv. Som barn av Gud er vi hans familie, og har arverett til alle Guds gaver og himmelriket.
     
Å være en frelst i Kristus er å elske Gud fremfor alt annet. Det å elske Gud er å hjelpe våre medmennesker, fordi Gud har gitt oss del i hans veldige kraft og autoritet over Satan. Alle mennesker er Guds skapninger, både vantro og fiender, svake og syke, konger og høvdinger. Alle har rett til å arve Guds rike om de vil omvende seg fra synd å ta imot frelsen. Gud hater synd. Synd er Satans fristelser til mennesket, men Gud tilgir mennesket straks det ber om tilgivelse for synd. Det å be Gud om tilgivelse er å bryte djevelens lenker inn til ditt liv. Synd åpner opp dørene til demoners rike, slik at de blir matet og styrket og etterhvert manifesterer seg i form av sykdommer og plager.

Webside drives av  Vistaprint