- HJERTE I JORDISK RIKDOM
 -


Jesus og den rike unge mannen
Matteus 19, 6
Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?»
Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode?
Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!»
«Hvilke?» spurte han.
Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt,
du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv
20 «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?»
Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»
22 Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.
Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket.
24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»
25 Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?»
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»
Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?»
Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.
Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.
Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Webside drives av  Vistaprint