- GULLGRAVING
 -
Fyll opp din helse med en spennende naturopplevelse!

Gullet i Finnmark er blant det reinaste som kan finnast i heile verda.

En spennende fritidshobby er gullgraving.
Noen ganger trenger man å stresse ned og bare nyte livet ute i guds frie natur, å ta seg en tur i utmarka med bærplukkeren og fiskestanga roer nervene for en god stund. Det er godt for humøret nå på høsten å plukke sopp og bær, eller bare fiske litt ørret i et fjellvann eller en elv. La de daglige rutiner ligge, å kom deg ut i fjellheimen en helg. Er du lei av bærplukk eller du vil ta en pause fra fisket, ta en tur med metall-/gulldetektoren å endevend gamle steinrøyser, det er en spennende opplevelse som til og med kan fylle opp lommeboken litt ekstra.

I naturen har vi mineralenes rike og mineralet gull er i Norge å finne nesten over alt i større eller mindre mengder. Gullet er i skrivende stund prissatt rekord høyt ca 300 000 kr pr. kg.
Det gjør letingen desto mer spennende. Gullet befinner seg i rustholdige bergarter, i kvarts, i bekker, elver, i leire og i jord. Alt fra store klumper til små støv-partikler. Til slike søk trenger man selvsagt litt bedre utstyr enn det blotte øyet. En metalldetektor veier i underkant av to kilo og er svært lett å bære med seg på tur, gjerne i sekken sammen med fiskestanga.

Er ungene i ADHD modus, er det bare å gi de hver sin metalldetektor, så ser du ikke de mer på en god stund, da får du fiske i fred, og kona får plukke bær i fred. Sannsynligvis er det gubben som overtar metalldetektoren og ungene og kona blir liggende på knær å grave etter gullklumper der detektoren har gitt utslag. Hvilken familie idyll..! Neste år/- helg har alle hver sin detektor, ungene vil løpe til fjells fremfor å sitte forran tv`en med playstationen, og dere får en herlig familie i spenning, fred og harmoni.

På nettet er det mulig å kjøpe godt utstyr for gullgraving, fra folkevogna til rolls-roysen innen metalldetektorer. Etterhvert kan man spe på med mer gadgets, eller rett og slett kjøpe familie-pakken med en gang.
-------
  Det byr på ekstra spennende opplevelser når man har det riktige utstyret. Jeg fant mitt utstyr hos denne forhandleren, de har bra utvalg, gode priser og god service, og de leverer i tide slik at de planlagte turene blir en fryd og god opplevelse.

Gode metalldetektorer og utstyr for gullgraving finner du her:

Eskeland Electronics ASGull er et av våre reneste metaller og kan lett bearbeides til smykker.
Historien i gullets fortspor har ofte vært dramatisk og blodig, og ord som ”gullfeber” vitner om hvordan mennesker har blitt besatte av å finne gull. Flere ganger opp gjennom historien, ser man også hvilken råskap mennesket har måtte gå gjennom i sin iver etter gulltørsten. Noen ble tyver og mordere, og andre svindlere som følger av gullet. Man kan bli besatt av mange slags ting og gull er nok en av de.

Gullets betydning
For mer enn 6000 år siden begynte egyptere, sumererne, inkaene, mayaene og andre folkeslag å samle gullkorn fra fjellene og elvesanden. Deretter hamret man sammen kornene til større biter som kunne smis. Gullet ble på denne måten det første metallet som ble brukt av mennesket, fremst til handel og smykker. Gullet fikk raskt en verdifull rolle for samfunnet og etter det man vet har intet rike kunnet overleve uten gull.

Det folkeslag som kanskje forsto gullets verdi aller best var romerne. Når romerriket var som størst lå alle verdens kjente gullgruver innenfor den romerske grensen.

Under middelalderen ble den moderne fysikken og kjemien grunnlagt, mye på grunn av alkymistenes grådige jakt på gull og formelen som kunne forvandle bly til gull. Gullet er også så verdifullt at alle aksepterer den som handelsvare og valuta overalt.

Gullfunnsteder i Europa gjennom ulike tider
I Europa kjenner man til fire områder der fortidens folk hentet sitt gull: Thrakia, Ungarn og Siebenbürgen, samt Irland, som eksporterte gull til Skandinavia. Dessuten fant man tidlig gull i Gallia og i Østalpene. Alkymistene kalte gullet ”metallenes konge” og gav det solens tegn. Gjennom århundrer strevde de med å fremstille metallisk gull og drikkbart gull, det så kallede livselixiret, gjennom forsøk på forvandling av uedle metaller. Men også i Norge er det funnet store forekomster av gull, og i Nord-Norge er det nærsagt blitt klondike stemning nå som regionen har fått 100 millioner kr. i midler fra staten til å drive leting etter gull. Det er gode områder for gull søk, i alle våre 3 nordlige fylker. 

Under middelalderen gikk den europeiske gullproduksjonen ned, men etter Amerikas oppdagelse begynte snart store mengder med gull å utvinnes. De rikeste områdene, der Europeerne fikk slukket sin gulltørst, var Mexico og Brasil, som under 1700-tallet produserte mest gull i hele verden. Betydelige gullmengder ble tidlig funnet i Peru, der inkariket hadde samlet kolossale skatter, som senere ble stjålet av spanjolene.

I begynnelsen av 1800-tallet gikk gullproduksjonen ned, helt til man oppdaget gull på den østre siden av Uralfjellene; i 1845 var Russlands gullproduksjon nesten dobbelt så stor som Syd-Amerikas. Et enda større oppsving kom når det ble oppdaget gull i California i 1848.

Gullrushet i California
Gullrushet begynte i 1848 da man oppdaget gull ved Sutter’s Mill i Coloma, California. Ryktet spredde seg raskt, noe som førte til at ca 300.000 mennesker fra og utenfra USA ga seg i veg til California. Disse tidlige gullgraverne, som ble kalt for ”forty-niners” etter året 1849, reiste til California med seilfartøy og prærievogner over hele kontinentet. Mange nordmenn var blant de som søkte lykken i Amerika, og i dag bor det flere Nordmenn i utlandet enn det bor i hjemlandet, kanskje mye takket være en søken etter gullet.

De fikk ofte stå ut med harde prøvelser under reisen. Selv om de fleste nyankomne var nordamerikanere, lokket også gullrushet til seg titusentalls mennesker fra Sydamerika, Europa, Australia og Asia. I begynnelsen vant man ut gullet med hjelp av enkel gullvasking, fra vanndrag og elvebredder, men senere oppfant man mer sofistikerte metoder og brukte disse over hele verden. Man fant gull motsvarende flere milliarder amerikanske dollar etter dagens verdi. Visse ble svært rike, mens andre fikk vende hjem uten mer enn det de hadde hatt med seg fra starten.

For en del ble letingen etter gull en ren katastrofe og førte til personlige og økonomiske tragedier, sykdom og selvmord. Så man skal passe på at ikke grådigheten blir en besettelse i slike jaktmarker. Det er mye som kan føre til sykdom og plager, våre handlinger kan faktisk sette så store arr at vi påfører oss selv besettelser av en ond art.

Gullrushets konsekvenser for samfunnet
Som kjent utvandret halvparten av skaninavias befolkning til Amerika.
Gullrushet fikk store konsekvenser. Byen San Francisco vokste fra å ha vært en liten samling av telt til en raskt voksende storby og veier, kirker, skoler og nye byer ble bygget. Man innførte et rettssystem og en regjering, noe som førte til at California i 1850 fikk status som en av USAs delstater.

Nye transportmetoder vokste frem – solide stein broer ble bygget, dampbåter kom regelmessig i bruk og jernbaner ble anlagt. Jordbruket ble utviklet i rekordfart og ble med tiden Californias nest største utviklingsområde. Gullrushet hadde også flere negative konsekvenser: indianerne i området ble angrepet og drevet bort fra sine tradisjonelle landområder. Gullgravingen skadet også miljøet i området. Elveleier ble endret, slik at naturens økosystem ble skadelidende.

Gullsøkerne
Ryktet om gullrushet spredde seg til å begynne med ganske sakte. De første som la i vei til gullfeltene var landets egne innbyggere, hovedsaklig amerikanere og europeere som bodde i den nordre delen av California, eller mennesker som hadde hørt nyhetene fra skip på ruter til og fra California.  Det fortelles at nesten 85.000 personer kom til California i 1849, ca halvparten kom landveien og den andre halvparten kom sjøveien. Av disse var flesteparten amerikanere, resten utlendinger. De første immigrantene fra Europa, som nettopp hadde opplevd revolusjonsåret 1848 og som hadde en lang vei å reise, begynte å komme først i slutten av 1849, spesielt fra Frankrike, sammen med en del fra Tyskland, Italia og Storbritannia. Det anslås at det år 1855 hadde kommet omkring 290.000 gullsøkende, kjøpmenn og andre immigranter til California fra hele verden. Den største gruppen forble amerikanerne, men det fantes også titusentalls meksikanere, kinesere, franskmenn og latinamerikanere.

De tidligste gullsøkerne kunne samle på seg store mengder gull,
i noen tilfeller til en verdi av tusentalls dollar hver dag. Også vanlige gullsøkere fant i gjennomsnitt gull til en verdi av ti til femten dagslønner hver dag, regnet i gjennomsnittslønnen for en arbeider på østkysten. En person kunne arbeide på gullfeltet i ett halvår og finne gull motsvarende seks årslønner der hjemme. I dag har vi metalldetektorer som gjør arbeidet 10 ganger lettere, og de blir stadig utviklet for å dekke en gullgravers behov.

Utvikling av gullgraverteknikken, Vasking
De tidlige gullgraverne kunne helt enkelt vaske etter gullet i verdens elver og vanndrag, siden det lå så konsentrert i gruslagene. Vasking kan derimot ikke brukes i større skala så man begynte så smått å benytte seg av teknikker som innebar stillaser for å få frem større volum av grus. Ved de mest avanserte anordningene ledet arbeiderne bort vannet fra en hel elv, til en sluse ved siden av elven, der de senere grov etter gull i elvebunnen som nå var synlig. Moderne antakelser tyder på at ca 370 tonn gull ble utvunnet under de første fem årene av gullrushet.

Hydraulisk drift
Neste steg, som startet i 1853, var hydraulisk drift, og det ble brukt på gamle grussenger ved gullfeltenes bratte klipper og bergkanter. Den hydrauliske driften (som ble oppfunnet i California på denne tiden) gikk ut på at man rettet en høytrykksslange med en kraftig vannstråle mot grussenger som inneholdt gull. Grusen og gullet som da løsnet førtes over til sluser, der gullet la seg på bunnen for deretter å bli plukket opp. Det regnes med at ca 340 tonn gull ble funnet ved hjelp av denne teknikken frem til midten av 1880-tallet. Problemet med denne metoden var de store mengdene med grus, slam, tungmetaller og andre forurensende emner som havnet i elver og på elvebredder. Mange områder har den dag i dag arr etter denne utvinningen, siden jorden og grussamlingene på den gjør det umulig for planter å leve der.

Gullrushets etterdønninger
Etter at gullrushet dabbet av fortsatte gravingen etter gull. Det siste steget av utvinningen var å søke etter gull som langsomt hadde blitt trykt ned til bunnen av elvene. I slutten av 1890-tallet hadde muddringsteknikken blitt økonomisk holdbar. Under både selve gullrushet og i årtiene etterpå benyttet også av ”hard-rock”-graving. Dette innebar at man utvant gull direkte fra steinen gjennom å grave og sprenge for å lete opp og løsne de årer av kvarts som inneholdt gull. Når steinene var kommet opp til overflaten knuste man de og gullet ble separert (med hjelp av rennende vann), eller filtrert ut, vanligvis med hjelp av arsenikk eller kvikksølv (enda en grunn til ødeleggelsen av miljøet).

Historisk gull i dagens smykker
Smykker går i arv fra generasjon til generasjon og ettersom vi i Norge hadde så mange utvandrere til California på midten og slutten av 1800-tallet finnes det en hel del gull som har sin opprinnelse i California i vårt land. Årsaken til at nordmenn utvandret på denne tiden var stort sett drømmer om å finne gull, i kombinasjon med vanskelige tider hjemme. Kanskje har du utvandrere i din slekt, og kanskje førte de med seg gull eller gullsmykker hjem som går i arv i slekten?

Finnes gull ofte i bergarter med mye kvarts i? Klarer man å se gull visuelt f.eks i stein, og i såfall hvordan ser den ut og hvordan kan man raskt fastlå om det kan være gull eller ikke?

Gull opptrer ofte sammen med kvarts, og finnes mange steder i hvite kvartsårer i fjellet. Dessuten opptrer det gjerne sammen med kismineraler som messingfarget svovelkis og gul kobberkis.
De fleste gullmalmer i verden, slik som på Bidjovagge i finnmark inneholder usynlige mikroskopiske korn av gull. Så selv om malmen inneholder mye gull så er det ikke synlig for øyet. Men noen gullforekomster fører selvfølgelig synelige korn av gull selv om dette ikke er så vanlig. Tykke massive ganger på mer enn noen få millimeter bredde bestående av bare gull finnes nesten ikke i naturen.


Webside drives av  Vistaprint