- GUDS LØFTER
 -
Gud har en eds-pakt med Abrahams barn, en pakt om løfter.
Ber vi på Guds løfter og holder hans bud, skal vi få hva enn vi ber om!
Her er to bønner som jeg har satt sammen etter Guds løfter, disse bønnene
vil kunne løse deg og frifinne deg fra enhver angst og frykt, tvist og sykdom o.l.
i enhver omstendighet, om du har tro!

I Bibelen er det nedskrevet ca. 3600 løfter, så her er det bønner til enhver omstendighet. Er du i en tvist, eiedomstvist eller arvestrid, eller i rettsapparatet, kan du f.eks. be etter løftene som du finner i Sal 27. Om du leser gjennom Salmenes bok vil du finne mange løfter som det er verdt å lære seg utenatt. God fornøyelse!

Alt er mulig for Gud!

Å, Herre, Herre! Se du er den som har skapt himmel
og jord ved din store kraft og ved din utstrakte arm.
Ingen ting er vanskelig for deg. Jer 32:17

Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.
Job 42:2

Skulle noen ting være umulig for deg, Herre?
1 Mos 18:14

Nei, ingenting er umulig for deg, Gud!
Luk 1:37

For det som er umulig for mennesker,
er mulig for Gud!
Luk 18:27

Så sier Herren, Hærskarernes Gud:
Om noe kan være umulig i deres øyne,
mon det da også skulle være umulig i mine øyne?
Sak 8:6

Jesus sier: Ha tro til Gud!
Si til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet!
Tvil så ikke i ditt hjerte, men tro at det du sier skal skje.
Da skal det skje.
Mark 11:22-23
--------------------

Herren setter deg fri!

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære,
og jeg vil gi dere hvile! 1 Mat 11:28

Herren er nådig og barmhjertig,
langmodig og stor i miskunnhet.
Herren er god imot alle,
og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.
Sal 145:8-9

Herren kjenner alle dem som faller
og oppreiser alle nedbøyde.
Sal 145:14

Herren er nær når du kaller på ham, i sannhet.
Han hører ditt rop og frelser deg.
Sal 145:18-19

Herren helbreder ditt sønderknuste hjerte
og forbinder dine smertefulle sår.
Sal 147:3

Herren løser de bundne. Med myndighet og kraft
befaler han de urene ånder, og de farer ut.
Sal 146:7

Stor er vår Herre og rik på kraft.
Sal 147:5
Derfor er jeg sterk i Herren og i hans veldige kraft!
Ef 6:10

Herren skal gjøre meg til hode og ikke til hale.
Jeg skal alltid være ovenpå og aldri ligge under,
fordi jeg hører på Herren, min Guds bud.
5 Mos 28:13

Alt makter jeg i Kristus som gjør meg sterk. Fil 4:13
Han er trofast som kalte meg, Han skal og gjøre det. 1 Tess 5:24

Jeg velger å stole på Herren, og lar Herren være min
tillit. Jer 17:7-8
Jeg blir som et tre, plantet ved rennende bekker.
Det gir sin frukt i sin tid og dets blad visner ikke. Alt det
jeg gjør, skal jeg lykkes med. Sal 1:3

Herren går forran meg, om dagen og om natten,
for å lede meg. Derfor kan jeg dra fram både natt og dag. 2 Mos 13:21
Ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer,
ved min Gud springer jeg over murer. Sal 18: 29-30

Alt er mulig, ja alt er mulig for den som tror.
Gud være takk, som gir meg seier ved min 
Herre Jesus Kristus. 1 Kor 15:57

Amen!

--------------------

Prayer of Saint Francis of Assisi
Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury,pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.
O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen

Webside drives av  Vistaprint