- GUDDOMMELIG GPS
 -Guddommelig kart og GPS!
Guds nådegaver gis til hvem Han vil. Gavene skal brukes på jorden her og nå fordi djevelen er løs.  Gud kaller mange til seg og utstyrer de med sine overnaturlige gaver. Nådegavene er Guddommelige hjelpemiddel vi mennesker kan få del i for å hjelpe mennesker til Tro og å forbli i Troen i vanskelige tider. Det står i Paulus brev at vi skal være ivrige etter å få del i Guds gaver, alle troende skal altså med iver be om å få en nådegave hvis de er villige til å tjene Gud med den.

Kanskje har du som meg, andre planer i livet ditt enn å bli en kristen. Jeg hadde selv en barnetro og trodde det holdt med å være døpt og konfirmert, men det holder ikke. Man må ha et aktivt liv med Gud for å greie å stå løpet ut. For la oss nå si at du allerede er døpt og konfirmert, også kommer det en falsk profet på døren din å begynner å fortelle om Gud. Hvordan skal du da avsløre at det er en falsk profet når du ikke har kjenneskap til Gud. Når vi ikke har daglige samtaler med Gud gjennom bønn og lovsang, så vet vi jo ikke hvordan eller når Gud taler til oss. Derfor står det i Bibelen at mange skal bli ført vill og gitt til vranglære og frafall. 2. Peters brev 2, 1

Guds nåde er stor, men det betyr ikke at vi skal bruke den friheten til å leve i synd eller fortsette våre liv med de lyster og behov vi hadde før. Gud vil at våre kropper skal være Guds tempel til ære for Gud ikke til ære for menneskelige lyster og behov. Går det litt i nedtur noen ganger kan vi heldigvis be Gud om tilgivelse og Han vil se i nåde til deg. Jeg har levd et liv som vantro folk flest og trodde det holdt med å si at jeg var kristen for å komme til Guds rike. Da det holdt på å gå skikkelig galt i livet mitt hadde jeg to Guddommelige inngripelser som reddet meg fra å miste livet i tjueårene. Dette bærer jeg nå med meg som en grunnpilar i mitt liv den dag i dag. Gud kan endre livet til selv den mest vantro sjel. Livet jeg levde før hadde om ikke Gud reddet meg, ført meg direkte til helvete. Så jeg har litt å ta igjen i dette kristenlivet med Gud.

Søken etter Gud vet vi kommer sjeldent før vi har en prøvelse i møte. Mange tenker at de har et hav av tid til å bli en troende å ta imot frelsen. Men Gud vil ha mer samvær med oss enn våre siste dager på et dødsleie. Det handler om at vi skal bli kjent med Gud og Guds rike før vi kommer dit. Gud ser på oss mennesker som "interrailere/ryggsekk- turister", for Han vet vi skal videre etter besøket på jorden. Vi er turister på denne jord og Gud vil at vi skal finne veien hjem til Han når vi forlater jorden, fordi vi er alle skapt av Gud og tilhører Han, men valget er ditt ene og alene. Mens vi er her på jorden vil Gud at vi skal bli kjent med Han, for Han er vår koordinator.  Studerer vi kartene Han har gitt oss og lærer oss koordinatene utenat vil vi ikke ha problemer med å finne veien hjem igjen når vi vandrer i mørke. For Gud er vårt lys både om dagen og om natten. Bibelen er bruksanvisningen for at vi skal bli kjent med Han. Han har gitt oss del i en Guddommelig telefonlinje direkte tilknyttet hans base, nemlig via bønn. Og når vi skal snakke med Gud gjelder det også å vite hvilken tilnærming vi skal bruke. Bibelen sier vi skal komme til Gud i påkallelse, bønn og takk. Vi må påkalle Han med de navn som Han er, ære Han med de ting Han har gjort for deg og meg, også legger vi frem bønnebegjæret som etterfølges med takksigelser. Slik at en bønn vil kunne se slik ut:

Slik kan du be:

Herre Jesus, allmektige Gud, himlenes og jordens Herre, skaperen av det ukjente og det kjente, skaperen av det usynlige og det synlige, Løftenes Gud, Den rettferdige Gud, Herrenes Herre og Kongenes konge, Hærskarernes Gud, Israels vokter, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Gud av nåde, Gud av legedom, Du som er sannheten, veien og livet, min frelser jeg påkaller deg til hjelp! Tilgi meg alle mine synder i tanker, ord og gjerninger, ha tålmodighet med meg å sett meg under din store nåde. Så forteller du Han om det du trenger hjelp til + husk å be om Blodets beskyttelse ( Jesu Blod som Han ofret for deg på Golgataskors for at du nå blir satt fri fra dine synder og plager) . Be på hans løfter som Han har gitt oss, de finner du mange av i Salemens bok og Ordspråkene. Deretter takker du Han for at Han vil oppfylle sine løfter, takk Han for alt Han har gjort for deg og menneskene rundt deg. La oss si du bruker 5 minutter på denne bønnen, bruk da minst like lang tid på å lytte til de tanker som Gud gir deg. Finn ut hvordan Gud kommuniserer med deg i hverdagen (drømmer, tanker, sanger, folk på gata osv.)

Eller du kan rett og slett bare gi Gud et sukk, og Han hører deg da også.

Esekiels Krig   (Siden er under oppføring i skrivende stund)

Andre Petersbrev 2; 
Falske lærere
Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.
Mange kommer til å følge dem i utskeielsene deres, og på grunn av dem vil sannhetens vei bli spottet.
De er grådige og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men de har alt lenge hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen ligger og lurer på dem.

4
For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen.
Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden.
Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.
Men han reddet den rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv.

8
Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.
Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag,

10
først og fremst de som følger de urene lystene i sitt kjøtt og blod og forakter Herrens myndighet. De er frekke og selvsikre og spotter de himmelske maktene uten å skjelve.

11
Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.
Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å bli fanget og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall

13
og lide vondt som lønn for sin urett. De nyter å svire ved høylys dag. De er skamflekker til skjensel for dere når de spiser sammen med dere og mesker seg, nytelsessyke som de er.

14
Øynene deres fråtser i kvinner som byr seg fram, de er umettelige på synd. De forfører svake sjeler, og i sitt hjerte kan de kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de!
For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning.
Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.

17
Disse menneskene er kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i vente.

18
For de bruker store ord om tomme ting, og med utskeielser og lyster som kommer fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som går på ville veier.
Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.

For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.
Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem.
Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy» og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla».


Webside drives av  Vistaprint