- GUD OG ENGLER
 -

Når det gjelder Engler, tilhører de bibelens og Guds sak.

Gud sier at man IKKE skal tilbe Engler, 
 De gangene englene har vist seg for mennesker eller snakket til de, har det vært i kraften av Jesus Kristus, altså Guds kraft. Englene har kommet til oss og ikke vi til dem. Vi kan ikke ta kontakt med engler, de tar kontakt med oss om det skulle være noe og da skjer det på Guds kommando.

Satans engler lar seg kontakte, de søker konstant kontakt med oss mennesker i håp om at vi skal bli forført og villedet bort fra sannheten.

Bibelen taler klart og tydelig mot forførende super-apostler.
Det første bud i Bibelen sier : Du skal ikke ha andre Guder enn meg. (Det finnes andre guder, men det er menneskeskapte- guder.)
Bibelens sier også at man ikke skal fordømme. Men å ytre seg har alle rett til. Derfor er det greit å opplyse andre mennesker om dette. Men alle har rett til å tro på hva som helst.
Derfor skal heller ikke jeg fordømme, men bare opplyse.

Engler er Guds sendebud, de formidler Guds ord.  


To veier: Luk 13, 23-24

Gå inngjennom den trange port! for vid er den porten og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den porten som fører til livet, og få er de som finner den.

Falskeprofeter: Luk 6, 43-44

Ta dere i vare for de falske profetene!
De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre fører god frukt og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastetpå ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Falske disipler: Luk 6,46; 13,26-27

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre!`skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: `Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut:`Jeg har aldri kjent dere; Bort fra meg, dere som gjør urett!

Du skal ikke ha andre guder enn meg.
     Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg,  men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.Webside drives av  Vistaprint