- GUD ELSKER DEG
 -


Daniel 5, 12:
Hos Daniel, som kongen ga navnet Beltsasar, fantes en usedvanlig ånd, forstand og innsikt, evne til å tyde drømmer, tolke varsler og løse floker.

Det er Den hellige ånd
Når man tilber og lovpriser Gud er ikke Gud sen med å gi deg kunnskapsord. Gud sender Den hellige ånd så du blir opplyst i Ordet. I ånden, Gjennom tankene blir du rettledet, veiledet og gitt kunnskap. Gud retter ut våre veier desto nærmere vi søker oss til Han. Som et redskap for Herren er vi under konstant opplæring. Før var titler ganske viktige, nå innser vi at det er Gud som har titlene, og vi slipper å måtte svare på spørsmål angående helbredelse, for det er Gud som gir svarene til hver enkelt som søker å få svar. Når en helbredelse er utført er alt lagt i Guds hender, bare takk og lovpris Herren. Alle mennesker står under Guds store nåde, derfor skal alle som vil, få del i Guds helbredende kraft og styrke.

I teksten under viser Gud oss at nåden overgår alt, vi trenger ikke gjøre så forferdelig mye selv for å være elsket av Gud, faktisk trenger vi ikke gjøre noe, fordi Gud elsker oss høyere enn vi elsker oss selv. Men vi må henvende oss til Han om vi skal be om noe og takke og lovprise Han når vi får det vi ber om. Derfor er troen en milepæle for den kristne, gjennom troen bygger vi relasjoner til Gud. Men nåden kan vi ikke styre over, den er der uansett, uanfektet av tro. Troen gir oss tilgang til oppbyggelse i ånden, til å være nær Gud i et åndelig liv gjennom bønn, meditasjon og handling av Ordet. Målet til en kristen bør derfor være å ha så nært forhold til Gud at du har vennskap med Jesus Kristus. Jesus Kristus, er vår mellommann til Faderen, som vi henvender oss til i våre bønner og befalinger for utdrivelser av onde ånder. Fordi det er gjennom Jesu Kristi seier over Djevelen på Golgatas kors, at makten til suverenitet over det onde ble lagt, og oppstandelsen beseglet seieren for evig og alltid.

Paulus 1. 10, 19;  Sier jeg med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe?  Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene.  Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord.  Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Er vi sterkere enn han?

Paulus 12, 9:«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Gud helbreder, Gud gir profetier over nasjoner og enkeltmennesker, Gud har gitt oss forvaltningsrett over fiskene i havet og dyrene på landjorden. Vi kan søke oss til Han å få svar på viktige spørsmål. Vi kan søke oss til Han for å få del i hans helbredende kraft. Kristne er å regne som Kristi legeme på jord, og de som Han har kalt og utvalgt til tjeneste kan gjennom Guds allmektighet blant annet utføre og meddele både profetier og helbredelser til mennesker. Dersom hans utvalgte er villige til å gå den veien Gud har lagt ferdig, vil det etter Jesu egne Ord bli gjort større gjerninger og mirakler enn det selv Jesus gjorde da Han vandret på jorden. Alt som skjer av under og mirakler under utførelse av helbredelse og profetier skjer gjennom Gud Den Allmektige.

Vi ville ikke hatt Bibelen på vårt eget språk dersom det ikke fantes lærde, skolerte mennesker som var villige til å utføre Guds gjerninger, og Gud har innsatt de også, slik at Bibelen kunne utgis til alle folkeslag.
Men for hvert enkelt menneske som i Tro omvender seg til vår Herre Jesus Kristus gjennom bønn, meditasjon og flid - alt under ledelse av Den Hellige Ånds salvelse - kan vårt fornyede sinn og vår ånd oppfatte skjulte sannheter i Skriften Guds Ord. På den måten kan man slå bena under på de som påstår at Bibelen er så mye omskrevet at det nærmest er umulig å få med seg det som sto i grunnteksten.
(Efes 4:23 - Kol 3:10)

Når du leser og fordyper deg i Bibelen Guds Ord, skal du be om åpenbaring av Ordet gjennom Den Hellige Ånds salvelse. Be om innsikt i skjulte sannheter, be om fornyet kunnskap og visdom. Og legg av nok tid til også å lytte til Gud ikke bare lese Ordet. Sett gjerne av en hel dag eller dager, til å studere Ordet og meditere i ånden ved påkallelse og bønn.


Apostlene sendes ut
Lukas 9: Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.
Og han sa til dem: «Ta ikke noe med dere på veien, verken stav eller veske eller brød eller penger, og heller ikke to kjortler. Har dere tatt inn i et hus, så bli boende der til dere drar videre. Men er det noen som ikke vil ta imot dere, skal dere dra bort fra den byen og riste støvet av føttene. Det skal være et vitnesbyrd mot dem.»   Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke.
Webside drives av  Vistaprint