- GOD JORD GIR GODE FRUKTER
 -


Lignelsen om såmannen, Lukas 8.

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:

5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp.
6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte.
7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det.
Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
   
Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde.
Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se,
og høre, men ikke forstå.

Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord.

12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst.
13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra.
14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt.
15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

Be Gud om å prøve ditt hjerte om du er en kristen som slumrer eller en som gir god jord for Herren.

Romerne 16, 17.
Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem!  Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte.

1. Petersbrev 4, 1.
Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden.
Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen.
Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll og i forkastelig avgudsdyrkelse.
4 Nå undrer de seg fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utskeielser, og de spotter dere.
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde.

6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Slutten på alle ting er nær.

Vær derfor sindige og edru, så dere kan be.
Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig,
forkjærligheten skjuler en mengde synder.
Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage.

Helbredelse skjer ved påkallelse, bønn, befaling og takk!

Styrken på den kraft som blir gitt av Gud avhenger av helbrederens lydighet til Gud.
1 Peters brev 4, 10.
Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.  Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.

Kjærlighet og omtanke + Tro og troskap + påkallelse + tilgivelse + Guds Nåde + Guds Ord + befaling + takk og lovprisning
+ Den Hellige Ånd =
Helbredelse i Jesu Navn!

Webside drives av  Vistaprint