- GJESTEBOK
 -

Navnet ditt:
Email-adressen din *:
Skriv inn beskjeden din:
 
* En gyldig email-adresse er påkrevd for å kunne sende beskjeder. Email-adressen din vil ikke bli publisert og kan heller ikke sees av andre. 
 
 Vær snill å respekter at dette er en gjestebok og ikke en arena for timebestilling! Takk!

I denne gjesteboka kan du være et vitne, å fortelle til verden hva Gud har gjort for deg gjennom forbønn og helbredelse.

Joh. 4, 39
   Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.»  Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord,  og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»
 
Webside drives av  Vistaprint